Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ tư - 06/04/2016 02:49 1.094 0
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Trị với chức năng, nhiệm vụ của mình đã không ngừng nỗ lực trong các hoạt động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó động viên đoàn viên công đoàn đơn vị chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao.
Trình diễn mô hình nuôi giun quế kết hợp nuôi gà tại Cam Lộ
Trình diễn mô hình nuôi giun quế kết hợp nuôi gà tại Cam Lộ
Lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, hàng năm Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức ký kết giao ước thi đua từ đầu năm với các chủ đề, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị trên cơ sở các phong trào thi đua chung là: “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; “Thi đua phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “Giỏi việc nước đảm việc nhà”... Đặc biệt đã phát động phong trào thi đua để chào mừng “Tháng Công nhân” hàng năm và kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5... 
Sau khi phát động các phong trào thi đua, BCH Công đoàn cơ sở đã có kế hoạch cụ thể triển khai đến từng tổ công đoàn nhằm khuyến khích động viên, vận động các đoàn viên tham gia thực hiện. Đồng thời chú trọng công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, cụ thể đã tổ chức tập huấn hơn 1.000 lớp với khoảng 35.000 nông dân tham gia. Tổ chức 5 đoàn tham quan học tập ngoại tỉnh và nhiều cuộc tham quan hội nghị đầu bờ trong tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình khuyến nông, cử nhiều cán bộ khuyến nông đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ khuyến nông. Tham gia tổ chức trên 20 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới; dạy nghề cạo mủ cao su trên 50 lớp tại các xã phát triển cao su tiểu điền giúp người dân nâng cao hiệu quả trong trồng và khai thác cao su. 

Công tác truyền thông, thông tin đã đóng góp tích cực cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh, đã chuyển tải và cung cấp thông tin một cách kịp thời nhất cho người dân, đặc biệt là bà con nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; về khoa học kỹ thuật; về tình hình thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và cách phòng ngừa cũng như các văn bản chỉ đạo của ngành về sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả do dịch bệnh, thiên tai gây ra, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu đang xảy ra khó lường, thông tin giá cả thị trường để người dân biết nhằm định hướng đầu ra hiệu quả trong sản xuất. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã chuyển giao nhiều loại mô hình trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp làm cơ sở thực tiễn cho cán bộ và nông dân trực tiếp học tập nghiên cứu, chọn lọc để áp dụng vào sản xuất của các địa phương, như: Mô hình thâm canh lúa 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm có quy mô trên 100 ha, năng suất tại các điểm thực hiện mô hình tăng lên so với đại trà 10- 15%, mô hình thâm canh tăng năng suất lạc mật độ dày năng suất đã tăng lên so với đại trà 1,5 lần; mô hình chuyển đổi vùng đất thiếu nước trong vụ hè thu; mô hình trồng mới, tái canh cây cà phê tại Hướng Hóa giúp nâng cao năng suất hiệu quả vùng cà phê của tỉnh; mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường kết hợp bể khí biogas đã giải quyết tốt vấn đề môi trường ở nông thôn; mô hình cải tạo giống bò thịt bằng phương pháp lai Sind đã nâng cao tỷ trọng bò thịt đưa lại hiệu quả gấp 2 lần so với giống bò địa phương… Các mô hình khi triển khai đều gắn kết với phong trào thi đua trong cán bộ viên chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới cũng luôn được Công đoàn cơ sở đẩy mạnh. BCH Công đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm lồng ghép các mô hình, tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Qua đó góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, như phát triển trồng rừng vùng cát nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các vùng cát nội đồng; các mô hình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần giải quyết vấn đề môi trường cho chăn nuôi ở nông thôn; phát triển các đối tượng nuôi mới trong thủy sản như mô hình nuôi cá rô đầu vuông, nuôi lươn trong bể xi măng ở các xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy, Cam Thủy, Mò Ó, Hải Tân, Hải Lâm… 

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh thực hiện tại đơn vị. Ngoài việc ứng dụng các tiến bộ khoa học cho người dân thông qua các mô hình để có đánh giá khuyến cáo người dân ứng dụng vào sản xuất nhằm giúp nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, đơn vị đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh như: Điều tra tầm vóc và khả năng sinh sản đàn bò nái lai F1 tại Quảng Trị; Điều tra, khảo sát và đánh giá các vườn cà phê già cỗi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật làm trẻ hóa các vườn cà phê tại Quảng Trị được Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật cấp giấy chứng nhận cho các thành viên tham gia; Đề tài “Cải tiến máy khai thác thu lồng bẫy ghẹ, ốc hương” đạt giải 3 cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh… 

Đặc biệt để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết số 26 NQ/TW của Hội nghị BCHTƯ lần thứ 7 (khoá X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã ký văn bản liên tịch với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm cụ thể hoá, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện phong trào này. Công đoàn đã chủ động phối hợp với một số LĐLĐ huyện và công đoàn cấp xã tổ chức một số hoạt động. Tiêu biểu như: Tổ công đoàn Trạm KNKN Hải Lăng liên kết với LĐLĐ huyện và xã Hải Quy, Hải Xuân tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn và bò cho 60 đoàn viên tham gia; Tổ công đoàn Trạm KNKN Cam Lộ phối hợp LĐLĐ huyện và Công đoàn xã Cam Thủy xây dựng mô hình nuôi cá rô đầu vuông tại xã Cam Thủy mang lại giá trị kinh tế cao, triển khai lớp dạy nghề trồng hoa cho đoàn viên với 30 học viên tham gia; công đoàn Văn phòng Trung tâm thực hiện gắn biển mô hình Chế biến nước mắm cao đạm tại các xã vùng biển giúp người dân chế biến được nước nắm chất lượng gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thương hiệu nước nắm;Tổ công đoàn Trạm KNKN Hướng Hóa thực hiện tốt gắn biển mô hình trồng rừng thâm canh cây bời lời đỏ tại xã Tân Lập… 

Với sự nỗ lực vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, nhiều năm liền Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh vinh dự được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Liên đoàn Lao động tỉnh. Đặc biệt năm 2015, đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Tác giả bài viết: Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây