Ngày Quốc khánh 2/9 - Ngày hội lớn, trang sử vẻ vang chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam

Ngày Quốc khánh 2/9 - Ngày hội lớn, trang sử vẻ vang chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam

 •   27/08/2021 04:08:32 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Cuộc Cách mạng thần kỳ của đất nước ta, dân tộc ta đến nay vừa tròn 76 năm. Đây được coi là một kỳ tích của Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra một trang sử vẻ vang chói lọi vào bậc nhất, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám và tinh thần đoàn kết để đẩy lùi đại dịch Covid-19 hôm nay

Cách mạng Tháng Tám và tinh thần đoàn kết để đẩy lùi đại dịch Covid-19 hôm nay

 •   19/08/2021 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Bài học về tinh thần đoàn kết từ Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay khi cả nước đang đồng lòng quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam gương mẫu đi đầu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam gương mẫu đi đầu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 •   16/08/2021 03:30:18 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Sáng 16.8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 •   04/08/2021 10:08:42 AM
 •   Đã xem: 4181
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021). Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.
Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01/8/2021

Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01/8/2021

 •   03/08/2021 02:06:13 PM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.Nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên. Cụ thể, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

 •   03/08/2021 10:14:31 AM
 •   Đã xem: 10238
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; có nền dân chủ lập hiến, quản lý đất nước bằng pháp luật luôn được Đảng ta vận dụng sáng tạo, ngày một hoàn thiện trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.
ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 •   27/07/2021 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
.
Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử

Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử

 •   27/07/2021 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
.
.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn

 •   27/07/2021 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về công nhân và phong trào công nhân, nghiên cứu hình thức tổ chức công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa, từ đó rút ra kinh nghiệm, đặt cơ sở lý luận cho việc tổ chức Công đoàn cách mạng Việt Nam.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử phong trào công nhân Việt Nam

Tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử phong trào công nhân Việt Nam

 •   22/07/2021 04:40:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp (1897-1914) và nhanh chóng trưởng thành trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ II (1919-1929). Do phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột tàn bạo của chế độ thuộc địa nửa phong kiến nên đời sống giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta vô cùng cực khổ. Bởi vậy các cuộc đấu tranh của công nhân lao động ở các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền đã liên tiếp nổ ra chống lại chế độ tư bản và bọn phong kiến. Ban đầu các cuộc đấu tranh còn diễn ra lẻ tẻ, mang tính tự phát, nhưng về sau đã có sự liên kết, có tính tổ chức chặt chẽ hơn.

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử

 •   12/07/2021 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

 •   10/07/2021 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-TLĐ ngày 30/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, BBT Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Quảng Trị đăng tải toàn văn bài viết để các cấp công đoàn, CNVCLĐ nghiên cứu.
NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021

 •   01/07/2021 02:34:50 PM
 •   Đã xem: 2031
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/7/2021, nhiều Luật, Nghị định, Pháp lệnh, Thông tư mới có liên quan đến đời sống dân sinh như chính sách ưu đãi với người có công; chính sách về bảo hiểm y tế; quy định không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… bắt đầu có hiệu lực.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

 •   14/06/2021 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 1322
 •   Phản hồi: 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trang TTĐT Công đoàn Quảng Trị xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: dangcongsan.vn.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH

 •   24/05/2021 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."Ban Biên tập Website LĐLĐ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:
Tư tưởng của Bác Hồ về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân

Tư tưởng của Bác Hồ về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân

 •   19/05/2021 10:30:56 AM
 •   Đã xem: 2089
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới thì việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chính là kim chỉ nam để Việt Nam thành công hơn trong công tác này.
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2021). Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người còn mãi với non sông, đất nước

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2021). Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người còn mãi với non sông, đất nước

 •   19/05/2021 10:13:40 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Cách đây gần 76 năm, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm rạng rỡ non sông.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

 •   19/05/2021 09:54:25 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Nhân sự kiện trọng đại - ngày hội toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình - một trong những quyền thiêng liêng mà lúc sinh thời Hồ Chủ tịch kiên trì phấn đấu quên mình vì dân, vì nước để cho ai cũng được thực hiện quyền bầu cử, chúng ta ôn lại một số quan điểm của Người về công tác bầu cử với mong muốn: Toàn Đảng, toàn dân ta sẽ thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Phát biểu của Chủ tịch Nước tại lễ phát động Tháng Công nhân

Phát biểu của Chủ tịch Nước tại lễ phát động Tháng Công nhân

 •   29/04/2021 04:07:59 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Sáng 28.4, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2021); phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Website Công đoàn Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Nước.

Các tin khác

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây