Nỗ lực của các cấp công đoàn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ ba - 30/09/2014 04:36 1.974 0
Trong những năm vừa qua, kinh tế-xã hội tỉnh ta phát triển tương đối năng động, kéo theo hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng phát triển mạnh. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã…được mở rộng và thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng; nhất là đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, với mật độ các loại xe tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, các vụ việc xảy ra có lúc ở mức nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, mỗi năm bình quân trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 300 vụ tai nạn giao thông làm chết khoảng 150 người và hàng trăm người bị thương, làm tổn thất không nhỏ tính mạng và tài sản của nhân dân và xã hội. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân nói chung và CNVCLĐ nói riêng còn nhiều hạn chế.
Lớp truyền thông về ATGT
Lớp truyền thông về ATGT
Xác định được thực trạng nói trên, trong nhiều năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó nội dung quy định về việc chấp hành luật giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu.
Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong CNVCLĐ với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú nhưng cũng rất cụ thể và thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa khi tham gia thông cho CNVCLĐ, giáo dục cho CNVCLĐ thói quen tự giác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Nghị quyết Liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG giữa Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã đề ra. Chỉ thị số 22/CT/TW CỦA Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định 171/2013/NĐ/CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ; Chỉ thị 18-CT/TW và Nghị quyết số 30/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa…Triển khai các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT đến các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, giúp cho họ nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với nguy cơ mất ATGT cũng như sức khỏe của con người. Ngoài ra, nhân triển khai hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm, các cấp công đoàn cũng đã lồng ghép tổ chức nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong CNVCLĐ, như mở các lớp truyền thông, nói chuyện về tình hình ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; phát tờ rơi tuyên truyền các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng các cụm pano, áp phích kêu gọi CNVCLĐ gương mẫu chấp hành pháp luật về ATGT…Hàng năm, công đoàn cũng đã phối hợp với Ban ATGT các cấp mở hàng chục lớp tập huấn, truyền thông nhiều nội dung quan trọng và thiết thực về công tác ATGT nhằm cảnh báo cho CNVCLĐ biết được những nguy cơ, hiểm họa của tai nạn giao thông để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng tránh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong CNVCLĐ và cải thiện tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014, các cấp công đoàn đã tổ chức được gần 20 lớp tuyên truyền lồng ghép các nội dung về ATGT, An toàn vệ sinh lao động và phòng chống HIV/AIDS, thu hút sự tham gia gần 1.500 công nhân lao động ở các doanh nghiệp tham gia; tổ chức phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để cho công nhân ở các doanh nghiệp nắm bắt được các quy tắc, quy định khi tham gia giao thông để tự giác chấp hành. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng cục đường thủy nội địa Việt Nam trao tặng hàng ngàn cặp phao cứu sinh cho các em học sinh tiểu học vùng sông nước nguy hiểm. Vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”…Chỉ đạo Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về ATGT  cho học sinh các trường trong tỉnh…
Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, hàng năm, nhiều công đoàn ngành và LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức phát động cho CNVCLĐ đăng ký thi đua “Không vi phạm Luật ATGT” ngay từ đầu năm. Nhiều nơi đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị về việc không uống rượu, bia trong ngày làm việc, đã tạo được nề nếp lao động nghiêm túc đồng thời hạn chế tối đa việc vi phạm trật tự ATGT trong CNVCLĐ. Không chỉ tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ chấp hành tốt pháp luật về ATGT, các cấp công đoàn còn chú trọng tuyên truyền, phát động mỗi cán bộ, đoàn viên có trách nhiệm vận động đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông và xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm cho mỗi cá nhân.
Từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo trật tự ATGT, các cấp công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong CNVCLĐ; góp phần thiết lập trật tự ATGT cho toàn xã hội. Tuy nhiên, để công tác tuyên truyền, giáo dục về chấp hành Luật ATGT trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:
Xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các Quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, các kế hoạch, chỉ thị của tỉnh…đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; đẩy mạnh việc xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự và ATGT gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa…
Tăng cường hơn nữa công tác hợp với các ngành chức năng, tạo sự thống nhất cao trong công tác phối hợp tuyên truyền. Đồng thời đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục. Tập trung tuyên truyền cho đối tượng công nhân lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp bằng các hình thức tuyên truyền trực quan, thiết thực, thu hút người tham gia…nhằm tạo cho công nhân thói quen tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, nhất là các nội dung thiết thực như: chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông, không vượt đèn đỏ, giảm tốc độ khi chuyển hướng qua đường, đã uống rượu, bia thì không lái xe….
Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động tuyên truyền có hiệu quả đến CNVCLĐ. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những nhân tố tích cực, đấu tranh phê phán các biểu hiện coi thường công tác trật tự ATGT và vi phạm pháp luật về giao thông. Coi công tác tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo trật tự ATGT là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ toàn tỉnh./.
                                                                       Bài, ảnh:  Như Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây