Biểu dương 53 CNVCLĐ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2014)

Thứ năm - 04/09/2014 05:13 1.174 0
Danh sách 53 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất và công tác từ năm 2009-2014 được nhận “Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất-năm 2014”
A-KHỐI DOANH NGHIỆP: 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
1
 
Lê Quang Phòng
 
Đội trưởng Đội bảo vệ,
Ban quản lý Chợ Đông Hà
-CSTĐCS: 2010, 2012
-04 giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà: 2009, 2011, 2013
 
2
 
Nguyễn Văn Phương
 
Công nhân Công ty cổ phần         gạch ngói Quảng Trị
-CSTĐCS năm 2009, 2010, 2013.
-01 Bằng khen UBND tỉnh 2009.
-02 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam: năm 2009 và 2013.
 
3
 
Trần Văn Định
 
Giám đốc Xí nghiệp SX VLXD, Công ty CP Thiên Tân
-CSTĐ cơ sở 2009, 2013.
-01 Bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2010.
-01 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2012
 
 
4
 
 
Trần Văn Khỏe
 
Giám đốc Xí nghiệp SX nước sạch Đông Hà, Cty TNHH 1TV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị
-CSTĐCS 2010, 2011, 2012, 2013.
-01 Giấy khen Giám đốc Sở Xây dựng năm 2009.
-01 Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà năm 2009.
 
5
 
Nguyễn Thị Xuân Thúy
 
Phó nhà hàng, Công ty cổ phần
du lịch Mê Kông
-CSTĐCS: 2012, 2013
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2012
-01 bằng khen Công đoàn ngành Công thương Việt Nam: 2013
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
 
6
 
 
Hồ Đăng Vinh
 
Phó giám đốc
Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ,
Công ty TNHH MTV thương mại Quảng Trị
-CSTĐCS từ 2009 đến 2013.
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2009
-01 giấy khen Giám đốc Sở Công thương: 2012
-01 BK UBND tỉnh năm 2013.
 
7
 
Lê Hoài Vũ
Quản đốc phân xưởng,
Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Công ty TNHH MTV thương mại Quảng Trị
-CSTĐCS từ năm 2009 đến năm 2013.
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2013
-01 giấy khen Giám đốc Sở Công thương: 2012.
 
8
 
 
Bùi Thị Vinh
 
Công nhân Nông trường Bảy Tư,
Công ty TNHH MTV Cao su Q.Trị
-CSTĐCS: 2012, 2013
-01 bằng khen Tập đoàn Cao su: 2013
-03 bằng khen Công đoàn Cao su Việt Nam
-02 giấy khen của TGĐ Công ty Cao su Q.Trị
 
 
9
 
 
Nguyễn Văn Trung
 
Tổ trưởng Tổ sửa chữa,
Xí nghiệp chế biến – cơ khí,
Công ty TNHH MTV Cao su Q.Trị
-CSTĐCS: 2009, 2010, 2012, 2013
-Bằng khen Tập đoàn Cao su: 2009
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2010
-Bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2010
-03 giấy khen của Đảng ủy Công ty.
 
10
 
Trần Thị Hoa
Cán bộ tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị
-CSTĐCS: 2009, 2010, 2011.
-01 Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 2011.
 
11
 
Nguyễn Thị Thúy
Cán bộ tín dụng,
Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT thành phố Đông Hà
-CSTĐCS 2011, 2012, 2013.
-01 Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 2012
 
 
12
 
 
Lê Tùng Dương
 
Tổ trưởng kinh doanh, Trung tâm phát triển công nghệ thông tin,    Viễn thông Quảng Trị
-CSTĐCS: từ 2009 đến 2013
-CSTĐ Bộ Thông tin-Truyền thông năm 2011.
-Bằng khen Bộ Thông tin truyền thông 2012.
-02 Bằng khen UBND tỉnh: 2009, 2013.
-Bằng Lao động sáng tạo của TLĐ: 2009
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
13
 
Đoàn Thanh Điểm
 
Quản đốc phân xưởng,
Công ty thủy điện Quảng Trị
-CSTĐCS: 2011, 2012, 2013
-02 bằng khen Tập đoàn Điện lực: 2009, 2012
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2010
-01 bằng khen Bộ Công thương: 2013
 
14
 
Trần Lê Mỹ Linh
 
Cửa hàng trưởng CHXD số 2,    Công ty xăng dầu Quảng Trị
-CSTĐCS: từ 2009 đến 2013
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2010
-Bằng khen Bộ Công thương: 2013
-Bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2009
 
 
15
 
 
Đặng Thành Trung
 
Công nhân Điện lực Vĩnh Linh, Công ty điện lực Quảng Trị
-01 bằng khen Tập đoàn Điện lực: 2011.
-01 bằng khen Tỉnh ủy: 2012
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2013
-01 Bằng khen Bộ Công thương: 2013
-Điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị 2011-2013
 
16
 
Nguyễn Đình Cường
 
Công nhân Điện lực Đông Hà,   Công ty điện lực Quảng Trị
-01 bằng khen Tập đoàn Điện lực: 2011.
-01 Bằng khen Bộ Công thương: 2012
-01 Giấy khen Thành ủy Đông Hà: 2012
 
 
17
 
Đỗ Văn Thao
 
Tổ trưởng sản xuất, Đội truyền tải điện Vĩnh Linh, Truyền tải điện Quảng Trị
-CSTĐ Tập đoàn điện lực: 2009
-CSTĐ TCty truyền tải điện quốc gia: 2013.
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2009.
 
18
 
Trần Văn Trường
 
Công nhân khai thác nhựa thông, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải
-CSTĐCS: 2012, 2013
-04 giấy khen Hội đồng thành viên Công ty Lâm nghiệp Bến Hải
-03 giấy khen CĐ ngành NN-PTNT tỉnh.
19 Phan Ngọc Hòa Đội phó Đội sản xuất vật liệu,    Công ty cổ phần Tân Hưng -CSTĐCS: 2010, 2013
-02 giấy khen Công đoàn ngành Giao thông tỉnh
 
20
 
Nguyễn Thị Ba
Công nhân môi trường,
Công ty TNHH 1TV môi trường
và công trình đô thị Đông Hà
-CSTĐCS: 2013
-02 Giấy khen UBND Đông Hà năm 2009
-01 Giấy khen Thành ủy Đông Hà: 2011
-Điển hình tiên tiến thành phố: 2006-2010
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
21
 
Phạm Quốc Thắng
 
Nhân viên kế toán Bưu điện huyện Hải Lăng, Bưu điện tỉnh Quảng Trị
-Lao động tiên tiến: từ 2009-2013
-01 Bằng khen Công đoàn Bưu điện Việt Nam, 01 giấy khen Giám đốc Bưu điện tỉnh năm 2013
 
22
 
Lê Xuân Lương
Phó phân xưởng bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa, Công ty cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị -02 bằng khen Công đoàn Cao su Việt Nam: 2011, 2012.
-01 giấy khen Giám đốc Công ty: 2011
 
23
 
Nguyễn Quỳ
 
Cán bộ đào tạo, Chủ tịch CĐCS
Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú
01 bằng khen của LĐLĐ tỉnh năm 2013. Có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh đông CNLĐ, nhất là vấn đề thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
 
24
 
Văn Vĩnh Tường
 
Phụ trách sản xuất, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sikar
Có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn của doanh nghiệp. Được tặng 02 bằng khen của LĐLĐ tỉnh năm 2010 và năm 2012.
25 Nguyễn Đức Lân Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Trường Danh,
huyện Gio Linh
Có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ 2004 đến 2014 luôn được công ty khen thưởng là lao động giỏi.
 
26
 
Đinh Văn Bình
 
Công nhân, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH cao su Camel-Việt Nam
Là hạt nhân trong phong trào CNVCLĐ, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Được Công ty tặng bằng khen biểu dương nhân viên xuất sắc năm 2012.
 
27
 
Trần Tấn Huy
 
Công nhân, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Chaic-hareon Việt Thái
Là hạt nhân trong phong trào CNVCLĐ, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Được tặng giấy khen của LĐLĐ huyện Hướng Hóa năm 2013.

B-KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
 
1
 
 
Lê Anh Sơn
 
 
Chuyên viên
Văn phòng UBND huyện Hải Lăng
-CSTĐCS: 2011, 2012, 2013
-CSTĐ cấp tỉnh: 2013
-02 giấy khen của UBND huyện.
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh.
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
2
 
 
Hoàng Thị Kim Sánh
 
Chuyên viên Phòng Giáo dục      
và Đào tạo thị xã Quảng Trị
-CSTĐCS: từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013.
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2011-2012
-01 bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo: năm học 2012-2013.
 
3
 
Đặng Văn Hùng
 
Chuyên viên Trung tâm thể dục      thể thao huyện Triệu Phong
-Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: năm 2013
-02 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2010
-01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-   Thể thao-Du lịch năm 2009.
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Hà Thị Diệp
 
 
 
 
Giáo viên Trường THCS
Nguyễn Bỉnh Khiêm-Triệu Phong
-CSTĐCS từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014.
-CSTĐ cấp tỉnh năm học 2012-2013.
-03 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (2009, 2010, 2012).
-05 giấy khen Giám đốc Sở Giáo dục-ĐT
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2011-2012
-Điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị 2011-2013
 
5
 
Thái Văn Hải
 
Tổ trưởng Tổ Vật lý-Công nghệ,   Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Huệ-Đông Hà
-CSTĐCS 03 năm học: 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013.
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2012-2013.
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
 
 
6
 
 
 
Nguyễn Thị Hoài Thắm
 
 
 
Tổ trưởng Tổ 1, Trường tiểu học Hàm Nghi, Đông Hà
-CSTĐCS 02 năm học: 2010-2011, 2012-2013.
-01 giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (2013-2014).
-01 giấy khen Thành ủy Đông Hà (đảng viên xuất sắc 2011-2013).
-Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố.
 
7
 
Đoàn Diệu Hiền
Kế toán
Phòng Lao động thương binh xã hội thành phố Đông Hà
-CSTĐCS: 2009, 2010, 2011
-CSTĐ cấp tỉnh: 2011
-02 giấy khen UBND thành phố 2012, 2013.
 
8
 
Trần Thị Thương
 
Giáo viên Trường tiểu học Gio Châu huyện Gio Linh
-CSTĐCS: 2011-2012, 2012-2013.
-01 BK UBND tỉnh: 2011-2012
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh 2012.
 
9
 
Hoàng Thị Hoa
 
Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Gio Linh
-CSTĐCS: 2010, 2012, 2013
-04 giấy khen Chủ tịch UBND huyện Gio Linh: 2009, 2011, 2012, 2013
 
 
10
 
 
Trần Văn Hiếu
 
 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Hồ Xá-huyện Vĩnh Linh
-CSTĐCS: 2010, 2011, 2012
-06 giấy khen của UBND huyện, 01 giấy khen của Huyện ủy, 02 giấy khen của Bộ CHQS tỉnh.
-01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 2012.
 
11
 
Trương Thị Thu Hiền
 
Thanh tra viên
Thanh tra huyện Vĩnh Linh
-CSTĐCS: 2010, 2011, 2013
-02 giấy khen Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh: 2009, 2010
 
12
 
Lê Thị Thúy Nhung
 
Giáo viên Trường mầm non Sơn Ca
huyện Vĩnh Linh
-CSTĐCS 03 năm học: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
-03 giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT.
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2012-2013
 
13
 
Hoàng Công Kỳ
 
Công chức Tư pháp-Hộ tịch
UBND xã Cam An, Cam Lộ
-CSTĐCS: 2012, 2013
-02 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2012, 2013
-03 giấy khen Huyện ủy và UBND huyện.
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
 
14
 
 
Phạm Quang Vũ
 
Chuyên viên Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Đakrông
-CSTĐCS 03 năm học: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
-CSTĐ cấp tỉnh năm học 2012-2013
-01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2011-2012.
 
 
 
15
 
 
 
Nguyễn Thị Hạnh
 
 
 
Nhân viên Văn phòng UBND
huyện Đakrông
-Lao động tiên tiến từ 2009-2013.
-CSTĐCS 2012, 2013.
-03 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (2009, 2010, 2011)
-01 bằng khen LĐLĐ tỉnh: 2012
-01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 2013.
 
16
 
Đinh Thị Kiều Nhung
 
Giáo viên Trường tiểu học số 2
Khe Sanh, Hướng Hóa
-CSTĐCS: 2011-2012, 2012-2013
-02 bằng khen LĐLĐ tỉnh
-01 giấy khen Sở GĐ-ĐT
-01 giấy khen UBND huyện Hướng Hóa
 
 
17
 
 
Đoàn Thị Ái Phương
 
Chuyên viên
Phòng Giáo dục Trung học,
Sở GD và ĐT Quảng Trị
-CSTĐCS 05 năm học liên tục: từ 2008-2009 đến 2012-2013.
-CSTĐ cấp tỉnh năm học 2012-2013.
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2011 – 2012.
 
 
18
 
 
Lê Nam Linh
 
 
Giáo viên Trường THPT Lê Lợi, Đông Hà
-CSTĐCS năm học 2011- 2012 và 2012-2013.
-04 Giấy khen Giám đốc Sở GD-ĐT.
-01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-ĐT năm học 2012 – 2013.
19 Văn Nhật Minh Bác sỹ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
- CSTĐCS: năm 2010 và năm 2012.
- 01 Bằng khen Tỉnh ủy năm 2013.
 
20
 
Hoàng Thanh Hải
 
 
Bác sỹ
Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải
-CSTĐCS: 2012, 2013
-01 Giấy khen Chủ tịch UBND TX Quảng Trị.
- 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích tiêu biểu
 
 
21
 
 
Hồ Nguyên Kha
 
 
Phóng viên Báo Quảng Trị
- CSTĐ cơ sở từ 2009 đến 2013.
- 03 Bằng khen của HĐND tỉnh.
- 01 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012
- 03 Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị từ 2009-2011.
 
 
22
 
 
 
Lý Quang Hùng
 
 
Phó đội trưởng Đội kiểm tra,
Chi cục thuế thị xã Quảng Trị,
Cục thuế tỉnh Quảng Trị
-CSTĐ cơ sở năm 2010, 2013.
-03 Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế tỉnh năm 2010, 2011, 2012.
-01 giấy khen Chủ tịch UBND TX Quảng Trị
-01 giấy khen Tổng cục thuế năm 2013.
 
 
23
 
 
Nguyễn Thị Y
 
Chuyên viên Phòng đào tạo,
Trường Cao đẳng sư phạm
Quảng Trị
-CSTĐCS: 2009, 2010, 2011, 2013
-01 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2010-2011.
-04 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị.
 
 
24
 
 
Nguyễn Văn Hòa
 
Chuyên viên Phòng nuôi trồng     thủy sản, Sở Nông nghiệp-PTNT Quảng Trị
-CSTĐCS: 2012, 2013
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2013
-Bằng khen Bộ Nông nghiệp-PTNT: 2013
-Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐVN: 2013
-Giải ba Hội thi STKT tỉnh lần 5 (2012-2013)
 
 
25
 
 
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
Kế toán viên,
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
tỉnh Quảng Trị
-CSTĐCS: 2011, 2012, 2013.
-01 Bằng khen Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 2013
-01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 2013
-01 bằng khen Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
 
26
 
Lê Văn Phú
 
Bí thư Đoàn xã Cam Tuyền,
huyện Cam Lộ
-Danh hiệu Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc, đạt Giải thưởng 26/3 của TW Đoàn.
-02 Bằng khen của TW Đoàn: 2011, 2012
-01 Bằng khen của Tỉnh đoàn: 2010.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây