Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ tư - 27/07/2016 22:19 1.134 0
Công đoàn Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Công đoàn Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 
 
Phát huy truyền thống cách mạng 87 năm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Quảng Trị từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, trong từng thời kỳ lịch sử đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong những năm 1930-1931, tổ chức Công hội Đỏ Quảng Trị, Đông Hà đã ra đời đi vào hoạt động, cùng với nhân dân trong tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng tham gia kháng chiến, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám/1945. Trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc, tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh đấu tranh giải phóng quê hương, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước và từ ngày lập lại tỉnh đến nay, phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn Quảng Trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cùng với các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đội ngũ CNVC, LĐ có những chuyển biến tích cực, phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên và có mặt trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề, lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công-nông-trí thức và đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh ngày càng được củng cố, tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở, vì quyền lợi đoàn viên và người lao động, thu hút đông đảo CNLĐ trong các thành phần kinh tế; vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định. CNVC, LĐ tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Công đoàn Quảng Trị đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tuyên truyền, giáo dục trong CNVC, LĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVC, LĐ. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Các cấp Công đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng hàng chục nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng để xem xét kết nạp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của CNVC, LĐ để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn; tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. 

Có thể khẳng định rằng, Công đoàn Quảng Trị đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động; tập hợp, vận động đông đảo CNVC, LĐ thực hiện đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã được khẳng định trong Hiến pháp, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với những đóng góp của phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn, Công đoàn Quảng Trị vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết 11/NQ-TU của Đảng bộ tỉnh và thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, đặc biệt trong bối cảnh những cam kết về Công đoàn trong Hiệp định TPP đặt ra thách thức rất lớn cho lao động và Công đoàn Việt Nam, thời gian tới các cấp Công đoàn Quảng Trị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức . Các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐ nhận thức đúng đắn về những cơ hội, khó khăn, thách thức đối với người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam khi tham gia TPP; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam; nâng cao hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích cá nhân, doanh nghiệp, xã hội; tích cực tham gia với chính quyền các cấp để xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách tạo động lực, đảm bảo vừa khuyến khích CNVC, LĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, đảm bảo hình thành nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐ; chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC, LĐ như BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ...; phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tích cực tham gia với các ngành hữu quan xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách liên quan đến CNVC, LĐ như chính sách về đào tạo nghề, thu hút nhân lực, chính sách về BHXH, BHYT và các chính sách liên quan đến quan hệ lao động, góp phần ổn định về quan hệ lao động để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước the o đặc điểm của từng loại hình cơ sở, từng thành phần kinh tế để đề ra các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức chỉ đạo thi đua cụ thể, phù hợp, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tăng cường các yếu tố tạo động lực cho phong trào thi đua. 

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐ; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động trong tất cả các thành phần kinh tế; tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân, lao động… 

Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 87 năm qua, Công đoàn Quảng Trị sẽ làm tốt hơn nữa chức năng của mình, góp phần cùng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng lớn mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đủ sức thu hút đối với người lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập TPP.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây