Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ hai - 17/02/2014 22:25 1.839 0
Ngày 17 tháng 02 năm 2014, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh để nghe báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn từ sau Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Dự buổi làm việc có đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
Đ/c Thái Vĩnh Liệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đ/c Thái Vĩnh Liệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Sau Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị (tháng 3/2013) đến nay, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa mới đã bắt tay ngay vào công tác lãnh đạo điều hành các hoạt động. Quá trình điều hành đã có sự kế thừa và đổi mới, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng về cơ sở. Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Ban hành Chương trình toàn khóa của BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”; Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013-2018; Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 79/CTHĐ/TU của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mở  9 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 1.300 cán bộ CĐCS. 
Tập trung phổ biến Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động năm 2012. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW và Nghị quyết số 11/NQ-TU về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Đẩy mạnh công tác tham gia, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động. Trong năm, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp kiểm tra 88 doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết 15 đơn thư kiến nghị của người lao động. Triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động, hài hoà, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. Cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11. CNVCLĐ và các cấp công đoàn đã vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục số tiền lên đến hàng tỷ đồng, riêng LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và CNVCLĐ bị thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền lên đến 900 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ hơn 1.000 suất quà, tổng số tiền 418.400.000đ. Xây dựng được 29 nhà ở Mái ấm công đoàn với số tiến gần 800 triệu đồng.   
Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sôi nổi trong CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã có 27 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, lực lượng CNVCLĐ toàn tỉnh tham gia với 28 sáng kiến (trên tổng số 35 sáng kiến), có 15 sáng kiến đạt giải tại Hội thi. Có 2 gương cá nhân điển hình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Công tác phát triển đoàn viên gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, phát triển 1.812 đoàn viên, thành lập được 15 CĐCS. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp công đoàn chú trong, trong năm đã giới thiệu được 1.627  đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp được 774 đảng viên.
Sau khi nghe ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy, và các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn từ sau Đại hội XI Công đoàn tỉnh đến nay. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tích cực phối hợp với các cấp các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động; phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước cho người lao động. Phối hợp chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Nam Đông Hà theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh. Cụ thể hóa Chương trình hành động số 79/CTHĐ-TU ngày 28/10/2013 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, quán triệt và cụ thể hóa Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyêt định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Về kế hoạch tổ chức các hoạt động 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014) đồng chí lưu ý việc tổ chức phải thực sự tiết kiệm, hiệu quả.
Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây