Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7

Thứ năm - 31/12/2015 02:45 911 0
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước đoàn viên và người lao động, ngày 30.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 đã bế mạc, hoàn thành các chương trình đề ra.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ - TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; Kế hoạch tổ chức “Năm phát triển đoàn viên ”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ - TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn (khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới; Báo cáo hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma, Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản về “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ký kết và thực thi Hiệp định TPP” và được cung cấp những thông tin về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực lao động và công đoàn tại Việt Nam. Thường trực Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp những ý kiến của các đại biểu qua thảo luận tại các tổ và hội trường.
 Thay mặt Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chủ tịch TLĐ đã tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của 4 đơn vị (ảnh). Đồng chí cũng trao tặng Cát Hoàng Sa của ngư dân huyện đảo Lý Sơn cho 16 LĐLĐ tỉnh, TP và 1 CĐ ngành TƯ có nhiều đóng góp ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
Hội nghị cũng đã thực hiện một số công tác nhân sự, đó là: Cho thôi tham gia Ban Chấp hành 14 đồng chí; bầu bổ sung 13 đồng chí vào Ban Chấp hành; cho thôi UBKT 3 đồng chí; bầu bổ sung 2 đồng chí vào UBKT; bầu bổ sung 3 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch TLĐ và bầu Chủ nhiệm UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Theo dự báo, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2016 sẽ gặp không ít khó khăn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động; quan hệ lao động tiếp tục có xu hướng diễn biến phức tạp. Cùng với ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hoạt động của tổ chức công đoàn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Hội nghị xác định, đây cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và tổ chức Công đoàn, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm tổ chức Công đoàn tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, xác định rõ hơn những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, bổ sung những giải pháp, công tác trọng tâm của nửa sau nhiệm kỳ (2016 – 2018) để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.
Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nêu một số nhiệm vụ quan trọng, đề nghị BCH quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện  tốt trong năm 2016. Đó là:
1.Các cấp công đoàn cần tập trung tuyên truyền về các văn kiện và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, phát động phong trào thi đua một cách thiết thực, tạo sự chuyển biến về chất phù hợp với từng loại hình tổ chức. Trong nội dung chương trình hành động phải gắn với việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và của cấp mình, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, bổ sung nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại; nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, kiến nghị của công nhân, lao động để xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
2. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thống nhất lấy chủ đề của năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên”. Để hiện thực hóa chủ đề đó, trong bối cảnh tình hình khó khăn như dự báo, yêu cầu đặt ra với tổ chức công đoàn các cấp cần nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đổi mới, đa dạng hoá quy trình, cách thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở với đoàn viên, người lao động và xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp.
3. Tập trung nghiên cứu và tham gia hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động đặc biệt là các nội dung liên quan đến lao động, công đoàn trong hội nhập quốc tế. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, kịp thời giải quyết vướng mắc, không để kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ, kích động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
4. Quan tâm thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn. Tổ chức quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới tới các cấp công đoàn, có giải pháp chống thất thu kinh phí công đoàn nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Kiên quyết chống mọi biểu hiện lãng phí, chi không đúng mục đích, thực hiện nghiêm việc công khai tài chính, thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, chú trọng kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở và kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn. Tiếp tục sắp xếp và củng cố các đơn vị làm kinh tế công đoàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
5. Chuẩn bị đón xuân mới Bính Thân 2016, các cấp Công đoàn cần tập trung tổ chức tốt Chương trình Tết Sum vầy, thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhất là vấn đề tiền lương áp dụng thực hiện lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016, tiền công, tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên Đán đặc biệt tại các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có chủ bỏ trốn để kịp thời kiến nghị giải quyết; đồng thời cần quan tâm chăm lo đến những đối tượng công nhân, lao động thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết, đảm bảo để mọi người lao động đều đón xuân vui vẻ, phấn khởi bước vào một năm mới với khí thế lao động mới, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm.
Bên cạnh đó, CĐ các cấp cần giải thích cho người lao động hiểu rõ được lợi ích lâu dài của mức đóng bảo hiểm xã hội trên lương và các khoản phụ cấp tiến dần đến năm 2018 sẽ trích nộp bảo hiểm xã hội trên tổng thu nhập.
Mở đợt tuyên truyền vận động rộng lớn đến tất cả mọi người lao động, đến người chủ, người sử dụng lao động về Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.
“Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2016 và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI), tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành cần đầu tư nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công việc của mình. Từng cấp công đoàn phải cụ thể hoá thành chương trình công tác phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ sở và tổ chức, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức, thực hiện, giảm bớt các công việc sự vụ, bớt hội họp, giành thời gian đi cơ sở, đến với công nhân, viên chức, lao động, nhất là khu công nghiệp tập trung, các công trình trọng điểm quốc gia, nơi còn nhiều khó khăn, nắm bắt và giải quyết kịp thời yêu cầu của cấp dưới cũng như nguyện vọng của công nhân, lao động”- Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng yêu cầu.

Tác giả bài viết: Nguồn Website TLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây