Công đoàn Quảng Trị, một năm nhìn lại

Thứ ba - 26/01/2016 03:39 690 0
.
Biểu dương CNVC, LĐ tiêu biểu giai đoạn 2015- 2020 - Ảnh: Hoàng Tuân
Biểu dương CNVC, LĐ tiêu biểu giai đoạn 2015- 2020 - Ảnh: Hoàng Tuân
                                  NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 

Mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn và thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh năm 2015 đã bám sát các nội dung trọng tâm chương trình công tác của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Một trong những kết quả đạt được rất quan trọng của Công đoàn tỉnh năm 2015 là đã tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC, LĐ. Cụ thể, đã phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 360 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho người lao động. Các đơn thư khiếu nại của CNVC, LĐ liên quan đến tiền lương, HĐLĐ và chính sách trợ cấp thôi việc, giải quyết chế độ cho CNLĐ sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa... được các cấp Công đoàn tư vấn và giải quyết thỏa đáng. Tích cực tham gia với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc giải quyết các chế độ BHXH và chế độ trợ cấp thôi việc của người lao động ở Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp-PTNT và Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị. “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” là chương trình hành động trọng tâm và được các cấp Công đoàn chú trọng thực hiện nhằm cụ thể hóa quy định của Bộ luật Lao động với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp và phát huy tốt vai trò đại diện của công đoàn. Năm 2015, 75% doanh nghiệp có tổ chức CĐCS thực hiện được việc ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với chủ doanh nghiệp, 43% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng được quy chế đối thoại và bầu thành viên tham gia đối thoại; 47% doanh nghiệp tổ chức được đối thoại định kỳ, 96,6% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC; 78% doanh nghiệp tổ chức được hội nghị người lao động. Góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn trong lĩnh vực này, LĐLĐ tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn để hướng dẫn quy trình, nội dung đối thoại, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho 200 cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ CĐCS ở doanh nghiệp. Để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNLĐ, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến người lao động tại 2 doanh nghiệp về Điều 60 và những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 . 

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH, Công an tỉnh kiểm tra 10 doanh nghiệp liên quan đến nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và thu hồi số tiền 3,1 tỷ đồng trên tổng số tiền nợ đọng là 4,2 tỷ đồng . 

Hoạt động xã hội, tình nghĩa được các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả, đã thăm hỏi, tặng quà cho CNVC, LĐ số tiền 710 triệu đồng, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp 795 triệu đồng xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ giáo viên ở vùng khó và các công trình xã hội khác. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa” được đông đảo CNVC, LĐ hưởng ứng, chương trình Mái ấm Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả, trong năm đã xây dựng 53 nhà với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng . 

Các phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... thu hút đông đảo CNVC, LĐ tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVC, LĐ lần thứ IX. Trong năm, công trình Nhà máy Gỗ MDF VRG Quảng Trị dây chuyền 2 được chọn gắn biển chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, với tổng giá trị đầu tư hơn 1.397 tỷ đồng. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVC, LĐ có 10 tập thể và 55 cá nhân được biểu dương; 1 tập thể và 3 cá nhân dự Đại hội thi đua CNVC, LĐ toàn quốc lần thứ IX, 1 tập thể và 21 cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; anh Nguyễn Văn Phương, công nhân Công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị vinh dự được chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. 

Song song với các hoạt động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kịp thời nắm diễn biến tư tưởng của CNVC, LĐ để định hướng; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; việc tổ chức cho CNVC, LĐ tham gia xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp được triển khai rộng khắp với nhiều ý kiến xác đáng đóng góp cho đại hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Toàn tỉnh đã tổ chức được 404 lớp tuyên truyền với 20.477 lượt CNVC, LĐ tham gia. 

Hoạt động “Tháng Công nhân” được tập trung chỉ đạo, tạo sức lan tỏa từ cấp tỉnh đến cơ sở với các nội dung trọng tâm: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tuyên truyền phổ biến pháp luật; hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà cho CNVC, LĐ, vận động doanh nghiệp quan tâm nâng cao đời sống cho người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, tổ chức đối thoại doanh nghiệp. 

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng đã được quan tâm chỉ đạo đồng bộ trong toàn hệ thống. 

Xác định chủ đề “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” năm 2016, các cấp công đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm gắn với chỉ đạo các cấp Công đoàn khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp, người lao động để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ cấp huyện và Công đoàn ngành. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, gắn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Tập trung hướng về cơ sở, ở những đơn vị chưa thành lập CĐCS, phân công cán bộ công đoàn nắm địa bàn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khi người lao động ở đó yêu cầu, theo quy định của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; điều động cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ tỉnh tăng cường cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gắn với đào tạo cán bộ nguồn. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đối thoại định kỳ và thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp. 

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2016. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. 

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tình nghĩa, chăm lo tốt hơn cho CNVC, LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVC, LĐ về việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn sau khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)... 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 4b của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVC, LĐ trong tình hình mới” gắn với việc đổi mới công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên thành lập CĐCS . 

Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cụ thể hóa Nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám sát phản biện xã hội hai nội dung này trong năm 2016 của tổ chức Công đoàn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây