Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Thứ hai - 28/09/2015 21:21 2.677 0
Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Chủ đề Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương. Đại hội có 333 đại biểu tham dự. Trong đó có 47 đại biểu đương nhiên, 286 đại biểu được bầu.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đã tổng kết được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học sâu sắc từ thực tế, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định để phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu quan trọng được đề ra đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 đạt gần 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 16,6%/năm. Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2011-2015 đạt gần 9%/năm. Thương mại-dịch vụ phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng. Kết cấu hạ tầng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 tăng gấp 2,35 lần so với giai đoạn 2006-2010. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả khá. Sự nghiệp phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,7% đầu năm 2011 dự kiến xuống còn 6,9% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm gần 2,6%. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Những thành tựu quan trọng đó là tiền đề hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị trong những năm tiếp theo.
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Quảng Trị 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo chính trị xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát đó là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh.Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang Kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước...
 Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng chí Phạm Đức Châu tái cử  giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Đức Chính tái cử  giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,5 - 8%.
- Đến năm 2020, cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5% - 41% - 18,5%;
- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020  gấp 2 lần năm 2015;
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 18.000 -19.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 15%/năm;
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng;
- Đến năm 2020 có 40-50% xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 1,5 - 2,0%;
- Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 9.500 lao động;
- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 -70%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28%.
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%;
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở thành thị đạt 95%, ở nông thôn đạt 93%.
- Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 85%- 90%.
- Trong nhiệm kỳ kết nạp từ  7.000 - 7500 đảng viên mới.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đưa tỉnh nhà vững bước đi lên, sớm đạt mục tiêu đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước./.
Ly Na

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây