Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban nữ công CĐCS các trường học

Thứ hai - 02/03/2015 21:05 1.802 0
Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW và đ/c Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu toàn quốc
Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW và đ/c Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu toàn quốc
Trong những năm qua hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ sở trường học thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của phụ nữ một cách kịp thời, động viên nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, phát huy vai trò của người phụ nữ thời kỳ đổi mới. Từ thực tiễn hoạt động của phong trào nữ công nhiều chị em đã trưởng thành về mọi mặt: đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được bổ nhiệm là các cán bộ quản lý của ngành giáo dục từ cấp trường đến cấp tỉnh. Nhiều chị em đã vinh dự được nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao Động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh….
Tuy nhiên, để hoạt động nữ công ở các công đoàn cơ sở trường học tiếp tục có những đổi mới, ban nữ công cần quan tâm một số nội dung. Trước hết, ban nữ công công đoàn cơ sở có nhiệm vụ tham mưu giúp BCH công đoàn cơ sở về công tác xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em, đại diện tham gia giải quyết các các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em. Phân công các ủy viên Ban nữ công phụ trách từng mảng công việc theo chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ, của năm công tác đã được được ban chấp hành công đoàn cơ sở thông qua. Xây dựng nội dung, chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức triển khai các nội dung hoạt động đã được duyệt tới từng tổ, nhóm nữ công. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách quy định đối với công nhân, viên chức lao động nữ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành công đoàn và chuyên môn cùng cấp. Trực tiếp tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới trong sinh hoạt công đoàn; hướng dẫn động viên lao động nữ tham gia hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban nữ công. Tổ chức sơ, tổng kết và đề nghị khen thưởng những cá nhân và tập thể nữ hoạt động tốt.
          Nội dung hoạt động của Ban nữ công công đoàn cơ sở trong các trường học.
Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH”; tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, chỉ tiêu của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua" Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", các bài học kinh nghiệm, các tấm gương điển hình của phong trào trong thời gian qua; đồng thời lồng ghép với phong trào" Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" với cuộc vận động" Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Tiếp tục phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Tiểu Đề án 2" Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các trường học" giai đoạn 2010-2015, xây dựng hình ảnh người phụ nữ mới với các phẩm chất "Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang" gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT.
          Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…         Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở đó kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, giáo viên đối với chính quyền, công đoàn. Đại diện cho nữ đoàn viên và lao động của đơn vị tham gia một số hội đồng, (hội đồng xét khen thưởng hoặc kỷ luật đối với CBGV nữ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ hoặc các hội đồng khác có liên quan đến lao động nữ và trẻ em). Tìm hiểu lắng nghe, nắm vững tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đề xuất hoặc kiến nghị của nữ cán bộ, giáo viên và lao động với công đoàn, chính quyền, tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Tổ chức hướng dẫn vận động nữ đoàn viên và lao động học tập quán triệt hoặc tham gia các hoạt động mang tính đặc thù về giới theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban nữ công công đoàn cơ sở.  Động viên nữ cán bộ, giáo viên tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi nữ cán bộ giáo viên luôn có ý thức học hỏi chủ động tiếp cận thông tin mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy và công tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, phấn đấu đạt chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục. Thực hiện nghiêm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, cơ sở giáo dục, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc. Động viên nữ cán bộ, giáo viên tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, của công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành giáo dục. Tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đặc biệt là phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” trong các nhà trường. Cùng với công đoàn, chính quyền tổ chức các hoạt động mang màu sắc chuyên môn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chị em trong công tác chuyên môn, đoàn thể, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tổ chức việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, đồng thời tuyên truyền và giới thiệu những gương điển hình trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công, hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ nữ cán bộ giáo viên miền núi vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.
Phát hiện, giới thiệu nữ nhà giáo và lao động ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, tham gia cấp ủy, bộ máy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ và triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà"; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong giai đoạn mới.
       Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ sở.
Ban nữ công công đoàn cơ sở phải xây dựng chương trình, kế hoạch và duy trì sinh hoạt thường xuyên đều đặn. Phân công cán bộ nữ công phụ trách từng mảng công việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được BCH công đoàn cơ sở thông qua. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác nữ của đơn vị trên cơ sở thực hiện nghị quyết của BCHCĐ cấp trên hướng dẫn. Nghiên cứu, xây dựng nội dung chương trình hoạt động cụ thể và tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nữ cán bộ giáo viên, giới thiệu với chính quyền, Đảng ủy để quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ. Triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam. Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc, Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng Dân số, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày Dân số Thế giới...Trực tiếp tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới trong sinh hoạt công đoàn. Hướng dẫn, động viên lao động nữ tham gia hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban nữ công. Coi trọng công tác công đoàn trong tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động giúp nhau trong chuyên môn, nghề nghiệp và trong cuộc sống. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây