Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Thứ năm - 20/08/2015 03:59 1.255 0
Ngày 10/8/2015, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch và Tổng LĐLĐ Việt Nam đă ban hành Hướng dẫn số 3337 /HD-BVHTTDL-TLĐ về việc hướng dẫn và triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Theo đó, qui định trình tự, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá cụ thể như sau:
        1. Thời gian tổ chức triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vào đầu Quý  I hàng năm, bắt đầu từ năm 2015.
        2. Thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa:
        2.1. Công nhận lần đầu là hai (02) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký (ví dụ: Đăng ký xây dựng Quý I/2015 đến Quý IV/2016 nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa 02 năm liên tục thì được công nhận lần đầu).
        2.2. Công nhận lại sau năm (05) năm, kể từ ngày được công nhận lần trước (Ví dụ: Năm 2016 được công nhận lần đầu, thì năm 2017 đăng ký công nhận lại (05 năm) và tính đủ 05 năm liên tục (2017-2021), nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa thì được công nhận). Việc kiểm tra, đánh giá hàng năm tiến hành vào cuối năm và được lập thành Biên bản ghi nhớ, nếu đạt liên tục 05 năm thì mới được công nhận, sau đó tiếp tục đăng ký công nhận lại với thời gian 05 năm liên tục.
          3. Nhiệm vụ của Pḥòng Văn hóa và Thông tin và Liên đoàn Lao động cấp huyện:
         3.1. Pḥòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”):
            - Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và phối hợp với công đoàn cơ sở phát động phong trào tại đơn vị ḿnh.
             - Phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu và cấp Giấy công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
          3.2. Liên đoàn Lao động cấp huyện:
             - Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành quy chế xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.
            - Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
           4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lần đầu và công nhận lại; tổng hợp hồ sơ công nhận lại gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận lại.
            - Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đăng ký quản lý hành chính tại quận, huyện (thành phố, thị xă thuộc tỉnh) nào thì làm thủ tục xét và công nhận danh hiệu tại địa bàn đó và phải chấp hành đầy đủ các tiêu chí văn hóa được quy định.
           5. Hình thức công nhận:
            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận lần đầu và cấp Giấy công nhận, kèm theo tiền thưởng cho “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận lại và cấp Bằng công nhận, kèm theo tiền thưởng cho “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
             Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của địa phương phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, thực hiện; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn, thực hiện những nội dung hướng dẫn trên; hàng năm báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tổng hợp, theo dõi.
                                                                                    BẢO LÂM ( theo TLĐ )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây