Kết quả thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

Thứ năm - 21/08/2014 01:37 2.565 0
Ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và LĐLĐ tỉnh năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, triển khai các nội dung phối hợp 6 tháng cuối năm.
Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh
Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh
      Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thức, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Về phía LĐLĐ tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
     Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014,  UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động điều hành để hoàn thành 4 nội dung phối hợp đã đề ra, hai bên đã có nhiều chủ trương, biện pháp để xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng vững mạnh đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.
     Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động được hai bên đẩy mạnh, UBND tỉnh đã ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tại Quảng Trị từ năm 2013 đến năm 2016. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn cho CNVCLĐ tại các doanh nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nòng cốt tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, công đoàn và các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động, doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân. LĐLĐ tỉnh tổ chức 16 lớp tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn cho hơn 1.300 đối tượng là cán bộ công đoàn, người lao động và cán bộ quản lý các phòng ban cấp huyện. Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức được 482 cuộc tuyên truyền tại cơ sở, thu hút được 44.500 lượt CNVCLĐ tham gia. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền cho CNVCLĐ về các nội dung của Hiến pháp, kết quả có 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện. Mở 6 lớp tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 1.200 CNLĐ và thăm gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với tổng số tiền 60 triệu đồng. Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo được quan tâm thực hiện ở các cấp công đoàn gắn với việc phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”do Tổng Liên đoàn phát động, đến nay CNVCLĐ trong tỉnh đã ủng hộ trên 600 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong CNVCLĐ.
      Hai bên đã tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, trong năm, các cấp chính quyền và tổ chức công đoàn đã tích cực phối hợp trong việc nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề cho đội ngũ CNVCLĐ. Phối hợp phát động  phong trào thi đua “ Tự nâng cao trình độ, học vấn tay nghề ”, tổ chức tốt các hội thi “Nâng bậc thợ, luyện tay nghề” cho CNLĐ. UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, ban hành nhiều chính sách trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ CNVCLĐ. Chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn mở được nhiều lớp đào tạo nghề cho người lao động. Trung tâm dạy nghề tỉnh và các huyện được nâng cao chất lượng hoạt động; ngân sách tỉnh đã dành một phần đáng kể nguồn kinh phí cho công tác dạy nghề; LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động từ nay đến năm 2018. Đến hết năm 2013, tỉ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động cả tỉnh ước đạt 39,2%.
      Về công tác kiêm tra,  giám sát, tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, theo đề xuất của LĐLĐ tỉnh UBND tỉnh ban hành văn bản số 627/UBND-VX ngày 13/3/2013 triển khai Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 trong các cơ quan, doanh nghiệp, Văn bản số 327/UBND-VX về trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 Đề án phát triển nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Văn bản 3070/UBND-NC ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định 60/2013/NĐ-CP. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Kho Bạc Nhà nước tỉnh ký kết và ban hành Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ký kết Kế hoạch phối hợp với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về công tác thu nộp kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với cơ quan Nhà nước tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp như việc ký kết thoả ước lao động tập thể, HĐLĐ, BHXH, ATVSLĐ, chính sách về tiền lương, thưởng. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu  năm 2014, đã kiểm tra trên 120 doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận 20 đơn kiến nghị, nội dung chủ yếu là doanh nghiệp nợ đọng BHXH nên cơ quan BHXH không chi trả chế độ cho người lao động hoặc người sử dung lao động không chi trả chế độ thôi việc cho người lao động ... công đoàn đã chủ động tham gia giải quyết, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động TB&XH, BHXH, Liên minh HTX-DNNQD tổ chức đối thoại với 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cùng với doanh nghiệp tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vận động đoàn viên và người lao động đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa người lao động và doanh nghiệp.
        Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thường xuyên phối hợp chỉ đạo, công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động. Kịp thời hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.
        Các cấp công đoàn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11, công đoàn đã phối hợp với chính quyền các cấp tập trung các biện pháp khắc phục, động viên CNVCLĐ hướng về cơ sở, tham gia các hoạt động cứu trợ, tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống ...  CNVCLĐ và các cấp công đoàn đã vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục số tiền lên đến hàng tỷ đồng, riêng LĐLĐ tỉnh đã tranh thủ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động và LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và trích ngân sách thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và CNVCLĐ bị thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ 1.000 suất quà cho CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ…với tổng số tiền 418, 4 triệu đồng. Thăm và tặng quà cho ngư dân tại các xã vùng biển với số tiền 30 triệu đồng. Thăm các cháu là con CNVCLĐ số tiền 10 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã trích nguồn quỹ hoạt động xã hội từ thiện và nguồn hỗ trợ của các Công đoàn ngành Trung ương để thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở, trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 đã thẩm định xây dựng 46 nhà, tổng trị giá 1,3 tỷ đồng  
         Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp cộng đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Liên kết phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, ATVSLĐ - PCCN” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Trong năm 2013, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có 27 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014, có 40 công trình sản phẩm, trị giá trên 3 tỷ đồng. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, lực lượng CNVCLĐ toàn tỉnh tham gia với 28 sáng kiến (trên tổng số 35 sáng kiến), có 15 sáng kiến đạt giải tại Hội thi. Có 2 gương cá nhân điển hình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014) Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh tổ chức trao Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu của UBND tỉnh cho 53 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất công tác. Sự quan tâm kịp thời của UBND tỉnh đã tạo nguồn động viên khích lệ hết sức to lớn đối với tổ chức công đoàn và CNVCLĐ tỉnh nhà. 
        Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thống nhất công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh ở một số lĩnh vực vẫn còn thiếu thường xuyên. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP chưa được thực hiện nghiêm túc ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Việc thực hiện pháp luật về lao động và công đoàn ở một số doanh nghiệp chưa đầy đủ, tỷ lệ CNLĐ được tham gia BHXH thấp, tình trạng nợ đọng BHXH, kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp còn nhiều làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn (đến hết quý II năm 2014, tổng số tiền các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng trên 3 tháng là 38 tỷ đồng). Công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền các cấp trong việc phát triển và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp đạt hiệu quả chưa cao. Công tác triển khai Đề án phát triển nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Nam Đông Hà còn gặp nhiều khó khăn.
       Cũng trong năm 2013,  Uỷ Ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh về một số vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, như: Xây dựng những chính sách, giải pháp thiết thực để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường công tác đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Công đoàn, BHXH ... Đầu tư ngân sách hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ viên chức vùng sâu, vùng xa; ban hành “Quy chế giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” để biểu dương, khen thưởng CNVCLĐ trực tiếp có thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ kinh phí cho LĐLĐ tỉnh để tổ chức Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở LĐLĐ tỉnh...
       Về nội dung công tác phối hợp từ nay đến hết năm 2014, hai bên thống nhất xác định các  nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận  số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo các cấp chính quyền và công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa công đoàn với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, đảm bảo hài hoà lợi ích của doanh nghiệp - nhà nước - người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tạo động lực thi đua hăng hái, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2014.
       Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và có hướng giải quyết cho người lao động tại các công ty: Vinacafe, Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp&phát triển nông thôn Quảng Trị  và Công ty CP Minh Hưng. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn và Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020 (Bổ sung phần hỗ trợ tiền ở nội trú đối với đối tượng bác sỹ chuyên khoa I, II học ngoại tỉnh). Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ y, bác sỹ vùng sâu, vùng xa...   
      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND và LĐLĐ tỉnh trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, để phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên, thời gian tới UBND và LĐLĐ tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí nhất trí với những nhiệm vụ đề ra cho năm 2014  được nêu trong báo cáo mà 2 bên đã thống nhất. Đối với các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, kinh phí, giải quyết chế độ cho người lao động…đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao cho các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và có hướng đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây