Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại

Thứ tư - 02/12/2015 21:25 745 0
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ ngày 15/10/2015 về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị, ngày 23/11/2015, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong để kiểm tra, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị và hoạt động công đoàn năm 2015. Dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Phong.
Đ/c Nguyễn Đăng Bảo - PCTTT LĐLĐ tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra kết quả sơ kết nửa nhiệm kỳ của LĐLĐ huyện Triệu Phong
Đ/c Nguyễn Đăng Bảo - PCTTT LĐLĐ tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra kết quả sơ kết nửa nhiệm kỳ của LĐLĐ huyện Triệu Phong

      Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh (bên phải) làm việc với CĐCS Trường THCS Triệu Đại (bên trái)

Trước buổi làm việc, đoàn đi thăm và làm việc tại CĐCS Trường Trung học cơ sở Triệu Đại để nghe kết quả và nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở. Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và ý kiến phát biểu chỉ đạo, đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện trong thời gian qua của đồng chí Phan Văn Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ và các thành viên trong đoàn; phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trưởng đoàn làm việc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nửa nhiệm kỳ LĐLĐ huyện Triệu Phong đã đạt trên các mặt đó là: Với sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện uỷ, sự chỉ đạo tích cực của LĐLĐ tỉnh, với sự nỗ lực và năng động của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của LĐLĐ huyện Triệu Phong đã có những chuyển biến tích cực, các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, tỷ lệ đạt CĐCS vững mạnh hàng năm đạt trên 85%; chủ động nắm bắt, điều tra tình hình công nhân, lao động của các doanh nghiệp để phát triển đoàn viên và thu tài chính công đoàn. Nửa nhiệm kỳ đã thành lập mới 03 CĐCS, trong đó có 02 CĐCS ngoài nhà nước, phát triển thêm 151 đoàn viên mới (đạt KH ); tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 185 cán bộ công đoàn cơ sở; giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp (đạt KH ). Vị thế, vai trò của LĐLĐ huyện được phát huy và khẳng định, đã chủ động tham gia quản lý Nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua chỉ đạo CĐCS phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức với hình thức phong phú, thu hút được người lao động; nửa nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã tổ chức 06 lớp tuyên truyền, thu hút gần 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.).  Các phong trào thi đua được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tích cực triển khai, tổ chức phát động, đăng ký thi đua hàng năm; nửa nhiệm kỳ đã có trên 300 sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài phục vụ công tác quản lý và giảng dạy,  phong trào thi đua liên kết “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với thi đua thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được chú trọng, vận động đội ngũ CNVC, LĐ các ngành liên quan tích cực nghiện cứu chuyển dịch cơ cấu công nghệ giống, cây trồng, vật nuôi, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp huyện nhà.
 Về cơ bản, các chủ trương, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đã được LĐLĐ huyện chú trọng triển khai đến các cấp công đoàn và thực hiện có hiệu quả. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh và LĐLĐ huyện đặt ra đã thực hiện đạt, một số chỉ tiêu vượt; công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới thu hút được người lao động, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động được quan tâm; các phong trào thi đua được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn được tập trung triển khai. Hoạt động của tổ chức Công đoàn được Ban Thường vụ huyện uỷ đánh giá cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.
 Thông qua việc kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, Thường trực LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại của LĐLĐ huyện Triệu Phong, như: Việc thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tuy đã có tích cực, nhưng chưa thực sự quyết liệt, thiếu giải pháp tích cực để tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự phối hợp của chính quyền và hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng như thu kinh phí công đoàn nên hiệu quả chưa cao.  Công tác nắm bắt và chỉ đạo hoạt động CĐCS một số mặt chưa thật sự sâu sát; năng lực của cán bộ công đoàn nhất là kiến thức về pháp luật về lao động, công đoàn còn hạn chế nên chưa thực sự chủ động trong công tác tuyên truyền, tiếp cận doanh nghiệp và người lao động.Trong tổ chức chỉ đạo hoạt động CĐCS, tính chủ động chưa cao, đang dựa vào sự chỉ đạo trực tiếp và trợ giúp các hoạt động từ LĐLĐ tỉnh.
  Thường trực LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ ra những định hướng lớn để Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Triệu Phong thực hiện có hiệu quả nửa nhiệm kỳ còn lại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp tục lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết XI Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện; các Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức về lập trường chính trị, tư tưởng và hiểu biết pháp luật trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ. Tập trung điều tra, nắm bắt tình hình công nhân, lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tranh thủ sự lãnh đạo của huyện ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng để tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện, gắn với thu kinh phí công đoàn, hoàn thành chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt vai trò đại diện của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Tăng cường tham gia, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc hướng dẫn tổ chức đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% doanh nghiệp có tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Phối hợp với chính quyền chỉ đạo việc thực hiện qui chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường việc chỉ đạo hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt chức năng đại diện trong thực hiện qui chế dân chủ tại cơ sở. Tranh thủ sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy để tham mưu, đề xuất tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ CĐCS. Cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện cần nâng cao việc tự học tập chuyên môn nghiệp vụ, kiến thưc pháp luật đáp ứng tốt nhiệm vụ tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ,  tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS… Tiếp tục phát huy và  đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ LĐLĐ huyện Triệu Phong gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Với sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ LĐLĐ huyện Triệu Phong, nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của LĐLĐ huyện đề ra và đáp ứng được tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới ./.
                                                                                            BẢO LÂM
                                                                             

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây