Những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ sáu - 02/10/2015 04:35 804 0
Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động đã được các cấp công đoàn ngày càng chú trọng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở các cấp công đoàn và người lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Công nhân nhà máy may xuất khẩu Gilimex-PPJ Quảng Trị tham gia lớp truyền thông ATGT & ATVSLĐ do công đoàn tổ chức
Công nhân nhà máy may xuất khẩu Gilimex-PPJ Quảng Trị tham gia lớp truyền thông ATGT & ATVSLĐ do công đoàn tổ chức
Cùng với việc tham gia vào các hoạt động chung của toàn tỉnh như phát động ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ năm 2009, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng và ký kết “Chương trình phối hợp” số 01 với Ban An toàn giao thông tỉnh về “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lực lượng công nhân viên chức và lao động tỉnh Quảng Trị”. Bên cạnh đó, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng luôn chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiến hành triển khai học tập, phổ biến và quán triệt các chỉ thị của Đảng và Công đoàn cấp trên về tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của mọi người trong tham gia giao thông nhằm góp phần kiềm chế, và giảm thiểu tai nạn giao thông. Các hoạt động này đã có tác động tích cực, ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ trong việc chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong việc thiết lập trật tự giao thông, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thực tế ở cơ sở, do đặc thù một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn là lực lượng lao động ở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước nên việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nói chung và luật an toàn giao thông nói riêng gặp không ít khó khăn. Phần lớn người lao động ở các công ty tập trung giành thời gian cho việc sản xuất, ít có điều kiện để tiếp cận với việc học tập để nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, nhất là các quy định của luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của công tác này, nhiều công đoàn cơ sở đã  tranh thủ mọi điều kiện để phổ biến tuyên truyền pháp luật lồng ghép với các nội dung về công tác an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đưa thông tin kịp thời đến với người lao động. Rất nhiều lớp truyền thông về an toàn giao thông đã được tổ chức hầu khắp các huyện, thành phố, thị xã với nội dung phong phú, giúp cho người lao động dễ dàng nắm bắt được các quy định của pháp luật về giao thông cũng như xây dựng văn hóa giao thông trong CNVCLĐ.
Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa khi tham gia thông cho CNVCLĐ, giáo dục cho CNVCLĐ thói quen tự giác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Nghị quyết Liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã đề ra. Thường xuyên triển khai các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT đến các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, giúp cho họ nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với nguy cơ mất ATGT cũng như sức khỏe của con người. Ngoài ra, nhân triển khai hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm, các cấp công đoàn cũng đã lồng ghép tổ chức nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong CNVCLĐ, như mở các lớp truyền thông, nói chuyện về tình hình ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; phát tờ rơi tuyên truyền các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng các cụm pano, áp phích kêu gọi CNVCLĐ gương mẫu chấp hành pháp luật về ATGT…Hàng năm, công đoàn cũng đã phối hợp với Ban ATGT các cấp mở hàng chục lớp tập huấn, truyền thông nhiều nội dung quan trọng và thiết thực về công tác ATGT nhằm cảnh báo cho CNVCLĐ biết được những nguy cơ, hiểm họa của tai nạn giao thông để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng tránh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong CNVCLĐ và cải thiện tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, các cấp công đoàn đã tổ chức được 18 lớp tuyên truyền lồng ghép các nội dung về ATGT, An toàn vệ sinh lao động và phòng chống HIV/AIDS, thu hút hơn 2.000 công nhân lao động ở các doanh nghiệp tham gia; tổ chức phát hơn 5 ngàn tờ rơi tuyên truyền những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để cho công nhân nắm bắt và tự giác chấp hành các quy tắc, quy định khi tham gia giao thông. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thêm 12 lớp tuyên truyền về an toàn giao thông lồng ghép với tuyên truyền pháp luật về lao động cho khoảng 800 công nhân ở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng cục đường thủy nội địa Việt Nam trao tặng hàng ngàn cặp phao cứu sinh cho các em học sinh tiểu học vùng sông nước nguy hiểm. Vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”; chỉ đạo Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về ATGT  cho học sinh các trường trong tỉnh…
Song song với các hoạt động trên, trong quá trình triển khai các chương trình hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn cũng đã chủ động lồng ghép công tác an toàn giao thông với các nội dung tuyên truyền giáo dục khác nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, làm cho mọi người tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm cụ thể như: nghiêm chỉnh chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu bia khi tham gia giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ; khuyến khích mọi người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Do được quán triệt, phổ biến giáo dục đầy đủ về luật an toàn giao thông nên nhận thức của đa số đoàn viên, CNVCLĐ đã được nâng cao, ý thức chấp hành luật giao thông và thái độ, hành vi ứng xử giao thông một cách có văn hóa đã được nâng lên một bước.
Trong quá trình chỉ đạo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghiêm túc và nhất quán việc đưa kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Chương trình phối hợp hành động của địa phương về công tác an toàn giao thông vào nội dung, tiêu chí đánh giá kết quả phong trào thi đua hằng năm, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở, xét thi đua khen thưởng và xét công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa.
Bằng việc đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, hoạt động của các cấp công đoàn trong lĩnh vực an toàn giao thông đã có tác động tích cực đến mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ kiềm chế tai nạn giao thông, giữ gìn cuộc sống an toàn, văn minh cho mọi người, mọi nhà, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ để tạo đà cho sự phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong những năm tới./.
                                                                      BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây