Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 41/CT- TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hoạt động công đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn

Chủ nhật - 30/08/2015 20:27 943 0
Ngày 28.8.2015, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chỉ thị 41/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”. Đồng chí Lê Thị Lan Hương-Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Lập-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện Thường trực các huyện, thị ủy đã đến dự hội nghị.
Đ/c Nguyễn Thế Lập- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU
Đ/c Nguyễn Thế Lập- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU
Báo cáo sơ kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 41 CT/TU và báo cáo kết quả 10 năm hoạt động công đoàn cơ sở cơ quan xã, phường, thị trấn nêu rõ: Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 41 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các tổ chức, thành phần kinh tế và đơn vị sự nghiệp dân lập và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Trên cơ sở Chỉ thị 41-CT/TU và Quyết định số 974/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành qui định tạm thời về tổ chức hoạt động của công đoàn, xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có Hướng dẫn số 06/HD-LĐ ngày 03/4/2005 về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn xã, phường, thị trấn và chỉ đạo các Liên đoàn lao động huyện, thị xã mở rộng đối tượng kết nạp cán bộ bán chuyên trách vào tổ chức Công đoàn; tập trung kiện toàn hệ thống công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên. Nhờ vậy, sau 10 năm thực hiện, toàn tỉnh đã thành lập được 141/141 CĐCS cơ quan xã, phường, thị trấn, kết nạp được 3.873 đoàn viên/4.120 CBCCLĐ (đạt 94%). Hầu hết, các CĐCS sau khi được thành lập hoạt động có hiệu quả, đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn. Các CĐCS cơ quan xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn trong cán bộ công chức, lao động; động viên cán bộ công chức, lao động “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ  ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chất lượng, phát huy dân chủ của CBCCLĐ trong việc xây dựng cơ quan, xây dựng đội ngũ CBCCLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các CĐCS đã tích cực vận động cán bộ đoàn viên đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của đoàn viên, không ngừng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Nhờ vậy, chất lượng CĐCS được nâng lên, tỷ lệ CĐCS xã, phường, thị trấn hàng năm đạt CĐCS vững mạnh đạt trên 90% (trong đó có trên 25% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc), không có CĐCS xếp loại yếu kém.
Song song với việc thành lập và xây dựng CĐCS xã phường, thị trấn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách pháp luật đối với người lao động. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp đạt những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2005 chỉ có 53 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, với 1.997 đoàn viên, nhưng đến nay, đã thành lập được 144 CĐCS/2.289 doanh nghiệp, kết nạp 7.914 đoàn viên/40.224 (trong đó có 129 doanh nghiệp ngoài nhà nước; 15 doanh nghiệp nhà nước). Bên cạnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn luôn chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS khu vực doanh nghiệp nhằm tập hợp được đội ngũ công nhân, lao động để tuyên truyền giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Riêng lực lượng viên chức, lao động tham gia trong các đơn vị sự nghiệp dân lập (chủ yếu là giáo viên mầm non và giáo viên các trường phổ thông bán công, dân lập), sau khi có chủ trương chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sang loại hình công lập (theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 27/11/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị), lực lượng viên chức, lao động tham gia trong các đơn vị sự nghiệp dân lập đã chuyển sang sự nghiệp công lập, nên hiện nay các đơn vị sự nghiệp dân lập còn lại không nhiều. Tính đến 20/6/2015, đã thành lập 8 CĐCS, với 165 đoàn viên. Hoạt động của CĐCS khu vực sự nghiệp dân lập sau khi được thành lập đã được phát huy tích cực. Các CĐCS đã đại diện cho viên chức, lao động giám sát thực hiện qui chế dân chủ, thực hiện chế độ chính sách theo qui định của Luật viên chức, Bộ Luật Lao động đảm bảo quyền lợi cho viên chức, lao động. Qua đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm, tỷ lệ CĐCS vững mạnh tại khu vực này đạt trên 80% (trong đó có trên 20% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc), không có CĐCS xếp loại yếu kém.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Lan Hương, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong tỉnh qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 41CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”. Đồng chí khẳng định: các cấp công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Hoạt động công đoàn tại các cơ quan xã, đơn vị, doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng với nguyện vọng của đông đảo CBCCVC và người lao động. Tổ chức công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên được phát huy; công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh; các phong trào thi đua yêu nước thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh uỷ về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  Đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 04 tập thể về những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 17 tập thể, 09 cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong xây dựng công đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn vững mạnh./.
 
      
Đ/c Nguyễn Thế Lập- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể 
đã đạt nhiều thành tích trong xây dựng công đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn vững mạnh   


      
                   Đ/c Nguyễn Đăng Bảo- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng
                   bằng khen cho các cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong xây dựng công đoàn
                                                   cơ quan xã, phường, thị trấn vững mạnh
                                                                               Võ Quyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây