Tập trung thực hiện tốt việc giám sát thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội và kinh phí hoạt đông công đoàn

Chủ nhật - 24/08/2014 23:20 1.278 0
                                                           Nguyễn Đăng Bảo
                                                            Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
 
      Việc triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành qui chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội đang được các cấp uỷ Đảng tập trung chỉ đạo. MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội đang phối hợp để thống nhất nội dung công việc giám sát, phản biện cụ thể để triển khai trong quí IV/2014 và các năm tiếp theo. Đối với tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 để  hướng dẫn cụ thể các cấp công đoàn thực hiện triển khai thực hiện giám sát và phản biên xã hội theo Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) trong các loại hình doanh nghiệp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, BHXH Việt Nam. Theo nội dung của chương trình ký kết để giám sát, phản biên tập trung việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH tại các doanh nghiệp; giám sát việc quản lý, sử dụng lao động, số lao động được tham gia đóng BHXH, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, việc đóng BHXH, việc thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động tại doanh nghiệp. Giám sát việc chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH trên địa bàn; công tác phối hợp giữa ngành Lao động TB&XH, Liên đoàn Lao động và BHXH các cấp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH. Thông qua giám sát để tham gia sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH và chính sách, pháp luật khác có liên quan; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về nội dung chế độ và cách tổ chức thực hiện chế độ BHXH; tình trạng nợ đọng BHXH; những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết chính sách BHXH hiện hành…Đề nghị khen thưởng cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, đồng thời đề nghị xử phạt hoặc áp dụng các hình thức xử lý phù hợp đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH.
          Để triển khai thực hiện chương trình Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết với Trung ương MTTQVN và Bộ LĐ, TB&XH, Thanh tra Chính phủ, BHXH Việt Nam tại tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch phối hợp cụ thể với UBMTVN tỉnh, các ngành liên quan. Ngoài việc phối hợp để giám sát thực hiện chính sách BHXH tại các doanh nghiệp, trong chương trình công tác những tháng còn lại của năm 2014, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 191/NĐ-CP gày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính công đoàn. Đây là hai nội dung quan trọng để thực hiện nội dung giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị, gắn liền với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp theo qui định của pháp luật. Vì vậy, các cấp công đoàn từ CĐCS đến LĐLĐ tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai cụ thể trong quí 4/2014 và các năm tiếp theo.
          Về giám sát thực hiện chính sách BHXH đối với các doanh nghiệp, LĐLĐ huyện thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH huyện, thị xã, thành phố rà soát, nắm lại tình hình các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trên địa bàn; đánh giá, phân loại về điều kiện và thực trạng của tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện tại; xác định số doanh nghiệp phải thực hiện đóng BHXH bắt buộc cho người lao động; số doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn; số doanh nghiệp đã đóng BHXH; số doanh nghiệp nợ tồn đọng BHXH… Các CĐCS báo cáo tình hình giám sát thực hiện chính sách BHXH tại doanh nghiệp và những kiến nghị, đề xuất cụ thể để LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch giám sát cụ thể với các ngành liên quan.
          Về giám sát, phản biện thực hiện Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính Công đoàn, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành căn cứ văn bản chỉ đạo số 327/UBND-VX về trích nộp kinh phí Công đoàn của UBND tỉnh; quyết định phân cấp quản lý tài chính của LĐLĐ tỉnh; kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị định 191/NĐ-CP của LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh để triển khai công tác giám sát và thu kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp theo qui định. Thông qua việc giám sát và triển khai thu kinh phí Công đoàn theo Luật định, kiên quyết đề nghị UBND tỉnh tiến hành thanh tra, xử phạt đối các doanh nghiệp không chấp hành theo tinh thần kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên làm việc định kỳ giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh năm 2014.
            Giám sát thực hiện chính sách BHXH và tài chính Công đoàn là việc làm cụ thể để triển khai Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị đối với tổ chức Công đoàn gắn liền với chương trình, nội dung công tác của các cấp Công đoàn trong quí 4/2014 và yêu cầu thực tiễn về hoạt động Công đoàn hiện nay; các cấp Công đoàn báo cáo với cấp uỷ để lãnh đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành liên quan các cấp để thực hiện đúng qui trình, kế hoạch giám sát theo qui định. LĐLĐ tỉnh tích cực triển khai và có kế hoạch tăng cường cán bộ cho công đoàn cấp trên trực tiếp thực hiện có hiệu qủa công tác giám sát theo chương trình đặt ra.
          Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp, sự tích cực phối hợp giữa MTTQ và các ngành hữu quan, công tác giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền, doanh nghiệp; bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn theo qui định của pháp luật trong thời kỳ mới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây