Tỉnh uỷ Quảng Trị: Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thứ tư - 19/08/2015 22:30 702 0
Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành văn bản số 337-BC/TU Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”.
Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Nhà máy may Phong Phú
Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Nhà máy may Phong Phú
Báo cáo sơ kết khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”, các cấp uỷ đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực chủ động và phối hợp tốt trong tổ chức và thực hiện; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đã thể hiện rõ và mang lại kết quả quan trọng trong công tác tập hợp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết sô 11-NQ/TU của Đảng bộ tỉnh về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về “ Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Khẳng định chủ trương của Tỉnh uỷ về phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở ở khu vực xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp dân lập là đúng đắn, sớm đi vào cuộc sống, đưa lại hiệu quả thiết thực.
Qua 10 năm thực hiện đến nay các cấp công đoàn đã phát triển gần 7.000 đoàn viên, thành lập được 123 công đoàn sở trong các loại hình doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; 141/141 cơ quan xã, phường, thị trấn thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 3.782/ 4.120 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan xã, phường, thị trấn. Các loại hình công đoàn cơ sở được thành lập đều phát huy được hiệu quả, tổ chức và hoạt động theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tập hợp thu hút được đoàn viên, công nhân, lao động; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, tập hợp được công nhân, lao động trong doanh nghiệp để tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống của giai cấp công nhân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động và công đoàn. Nhiều công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; góp phần ổn định quan hệ lao động hài hoà, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Công đoàn cơ quan xã, phường, thị trấn được thành lập đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan xã, phường, thị trấn;  nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức giai cấp, giáo dục cho đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt qui chế dân chủ tại cơ quan xã, phường, thị trấn; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Thông qua sơ kết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nhận định rằng: Trong quá trình tổ chức và thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lãnh đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa sâu, một số cấp uỷ chưa có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo công đoàn thực hiện, cho rằng đây là việc của công đoàn… Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU trong thời gian tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đặt ra 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, thực sự là người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá theo quan điểm của Nghị quyết 20/NQ-TW của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 16 ( Khoá X).
                                                                                             BẢO LÂM
                                                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây