Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho công nhân viên chức, lao động

Thứ năm - 21/02/2019 20:44 627 0
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đông Hà tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đơn vị chú trọng công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), tạo được sự chuyển biến rõ nét trong các cấp công đoàn. Để giúp bạn đọc nắm bắt rõ hơn những thông tin liên quan về vấn đề này, phóng viên chuyên mục Công đoàn (Báo Quảng Trị) gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đông Hà HOÀNG KIM HÀ.
LĐLĐ thành phố Đông Hà khởi công xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ thành phố Đông Hà khởi công xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

- Thưa ông, để giúp cho công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) nắm bắt, được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định, thời gian qua LĐLĐ thành phố Đông Hà đã triển khai những hoạt động gì và những kết quả đạt được?
- Hiện nay, LĐLĐ thành phố Đông Hà có 129 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn 3.900/4.241 CNVC,LĐ. Trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp 53 đơn vị với 1.400 đoàn viên; khu vực doanh nghiệp 76 đơn vị với 2.500 đoàn viên. Xác định việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ thành phố tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam, của tỉnh vào phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn. Tham gia và phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về xây dựng và thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Riêng trong năm 2018, cùng với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, LĐLĐ thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng, thăm hỏi và động viên cán bộ đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn. Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ban chấp hành các CĐCS đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động đảm bảo thời gian quy định, đúng quy trình và đầy đủ các nội dung. Hướng dẫn các đơn vị có từ 10 lao động trở lên thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo hướng có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật quy định, hiện tại có 38 đơn vị có TƯLĐTT. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được quan tâm. Hoạt động xã hội của công đoàn luôn được duy trì và đẩy mạnh. Nhân dịp lễ, tết, các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho cán bộ công đoàn về hưu, cán bộ đoàn viên và người lao động bị đau ốm, tai nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, trong năm 2018 LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ xây mới 4 “Mái ấm công đoàn” cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng. Vận động thành lập 11 CĐCS kết nạp 576 đoàn viên mới.
- Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố còn những tồn tại, khó khăn gì, thưa ông?
- Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho NLĐ ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn, việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế. Việc hướng dẫn nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết và xây dựng TƯLĐTT thực hiện hiệu quả chưa cao. Một số CĐCS chưa bám sát vào nội dung phong trào thi đua do cấp trên phát động, chưa cụ thể hoá để phù hợp nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, triển khai còn chung chung, nên hiệu quả không cao.
- Vậy theo ông để hoạt động công đoàn ở địa phương đạt được kết quả cao hơn, thời gian tới LĐLĐ thành phố đề ra kế hoạch và những giải pháp gì?
- Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020; năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỉ niệm 10 năm thành lập thành phố, 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị; 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2018 và dự báo tình hình, LĐLĐ thành phố phấn đấu: Vận động đạt 100% chỉ tiêu về đóng góp xây dựng quỹ ”Mái ấm công đoàn”; quỹ xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp do Tổng Liên đoàn phát động. Giới thiệu bồi dưỡng từ 100 - 150 đoàn viên ưu tú trở lên để Đảng xem xét kết nạp đảng viên. Phối hợp chỉ đạo 100% CĐCS đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị CBCC, 70% CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị người lao động. 100% CNVC, LĐ được tham gia học tập chính trị, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. 100% cán bộ chủ chốt CĐCS trực thuộc được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn hằng năm. Phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội kiểm tra từ 15-20 doanh nghiệp về pháp luật lao động, thang bảng lương, BHXH, BHYT...
Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đặc biệt là phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho CNVC, LĐ; gắn các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC,LĐ khối cơ quan hành chính sự nghiệp với việc thực hiện tốt chủ đề từng năm của thành phố. Vận động CNVC,LĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, ứng dụng công nghệ, có nhiều đề tài khoa học, kĩ thuật có giá trị; phổ biến những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt, áp dụng có hiệu quả các đề tài khoa học vào sản xuất, công tác và đời sống. Qua đó, tạo sự hăng say, phấn khởi cho CNVC,LĐ trong lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, thúc đẩy đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra trong năm 2019 về TULĐTT, chiến sĩ thi đua các cấp, các đề tài sáng kiến áp dụng trong thực tiễn. Tập thể LĐLĐ thành phố phấn đấu năm 2019 đạt cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phấn đấu năm 2019 vận động thành lập 8 đơn vị CĐCS, phát triển 260 đoàn viên mới.
- Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Kô Kăn Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây