Đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động

Chủ nhật - 21/04/2019 05:11 322 0
Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 được triển khai với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Tăng cường đánh giá, quản lí các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị NGUYỄN THẾ LẬP. Website Công đoàn Quảng Trị giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn
Thưa ông! Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân viên chức, lao động (CNVC, LĐ) trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông có thể cho biết mục đích, yêu cầu Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019?
 
- Những năm qua, hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đã thực sự đem lại hiệu quả cho người lao động (NLĐ), có tác động tích cực đến xã hội. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể như: Chăm lo đời sống cho NLĐ, tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật; hướng dẫn thương lượng, kí kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cho NLĐ; thăm hỏi, tặng quà, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp cho CNLĐ nghèo vươn lên, chia sẻ khó khăn với những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”… Ngoài ra, tổ chức công đoàn đã đồng hành với doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, từng bước đưa công tác ATVSLĐ đi vào chiều sâu, có hiệu quả thực sự. Thường xuyên chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATVSLĐ…Thông qua hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ do tổ chức công đoàn phát động đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong việc chăm lo, xây dựng đội ngũ CNVC, LĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Tăng cường đánh giá, quản lí các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, CNVC, LĐ trong toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng đến kỉ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Trị 1/7, kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và hưởng ứng, cụ thể hoá các nội dung phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động. Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 nhằm khẳng định quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, tập trung các hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Thúc đẩy việc nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, làm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 - Đề nghị ông cho biết rõ hơn về nội dung hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019?
nhu 45
Người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp khi được quan tâm chu đáo đến những quyền lợi thiết thực.
- Với chủ đề năm nay, mỗi CĐCS sẽ tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập...) cho đoàn viên, CNVC,LĐ nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Theo đó, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai một số hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; giáo dục về truyền thống giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động công đoàn… Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNCV, LĐ như: Đối thoại chính sách, chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm công đoàn”…Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp. Tập trung phát triển đoàn viên công đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động… Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ để mang lại “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, triển khai các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, tổ chức “Ngày hội công nhân”, “Ngày hội thể thao văn hóa, “Ngày hội tư vấn pháp luật”, hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi hoặc các sân chơi pháp luật; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển kinh tế...
 
- Để triển khai Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả, cần phải quan tâm vấn đề gì, thưa ông?
 
- Hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ nhằm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh và nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, làm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Đây không chỉ riêng trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Vì vậy, tôi mong muốn thời gian tới, trong thực hiện các chính sách, kinh tế- xã hội của địa phương và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với việc xây dựng và phát triển đội ngũ CN, LĐ, quan tâm đến lợi ích thiết thực của NLĐ như chính sách tiền lương, BHXH, BHYT; nhà ở cho công nhân, các điều kiện về sinh hoạt văn hóa…Các cấp chính quyền cần chủ động triển khai thực hiện tốt Luật ATVSLĐ; tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, NLĐ thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVS LĐ. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát bảo hộ lao động, ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.
 
Các cấp công đoàn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên. Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”. Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Phấn đấu mỗi CĐCS tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, làm cho CNVC, LĐ nhận thức sâu sắc rằng “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Thi đua lập thành tích cao nhất kỉ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 
Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến đời sống, việc làm của CN, LĐ, thực hiện tốt các quy định pháp luật, chủ động đối thoại định kì, thương lượng, kí kết thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Ở các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn hằng ngày cho công nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện… Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Huấn luyện, hướng dẫn các quy định, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm ATVSLĐ; chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tạo điều kiện, phối hợp với tổ chức công đoàn để phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút CNVC, LĐ hưởng ứng tham gia.
 
Đối với CNVC, LĐ cần tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019; gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành các các quy định pháp luật, nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp của giai cấp công nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân. Lao động có kỉ luật, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, áp dụng khoa học tiên tiến trong lao động sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
 
- Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Thanh Lê (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây