Đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm hành động để đưa tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cả nước vào năm 2020

Chủ nhật - 30/07/2017 20:17 389 0
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Website Công đoàn Quảng Trị trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, UVTƯ ĐẢNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Quang cảnh Hội Nghị
Quang cảnh Hội Nghị
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và UBMTTQVN tỉnh!
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.
Tại kỳ họp lần này, trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án của UBND tỉnh, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận và đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế của các ngành, lĩnh vực và đề ra những giải pháp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.
 Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII
Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình đã làm sáng tỏ nhiều nội dung mà nhân dân và cử tri quan tâm, từ đó HĐND đã ban hành 06 Nghị quyết để triển khai thực hiện trong thời gian  tới.
Hội đồng nhân dân thống nhất nhận định: Trong bối cảnh khó khăn chung nhưng được sự quan tâm bước đầu của Bộ chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển, thu ngân sách khá, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng cao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, tôn giáo được giữ vững.
Đồng thời HĐND tỉnh cũng nhận rõ những khó khăn, hạn chế yếu kém một cách cầu thị, rút ra các nguyên nhân thuộc về chủ quan trong lãnh đạo, điều hành, trong kiểm tra, giám sát.
Để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quyết định, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
1. Các cấp, các ngành cần chủ động rà soát kế hoạch, bổ sung các giải pháp có tính khả thi để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra.
Tập trung giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu thu ngân sách.
Chỉ đạo sản xuất, tổ chức sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Theo dõi, quan tâm chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; phòng chống bão lụt, thiên tai. Sớm hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp - xây dựng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển.
Thực hiện tích cực các chính sách được Trung ương và địa phương ban hành nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của người dân.
2. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, trong đó tập trung để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đã được giao, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương giao vốn muộn.
Rà soát, thực hiện cắt giảm vốn và kiên quyết không bố trí làm chủ đầu tư đối với những dự án chậm giải ngân, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Sớm thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.
Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, nghiên cứu đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư, tạo nguồn lực cho tỉnh, nhất là việc bổ sung Khu kinh tế Đông Nam vào danh sách các Khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị kết nối các nền kinh tế, hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô phù hợp để đón đầu làn sóng đầu tư của các tập đoàn kinh tế đã có biên bản ghi nhớ với lãnh đạo tỉnh.
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lãng phí tài nguyên đất, các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý khoáng sản.
3. Tập trung các giải pháp làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu vượt thu ngân sách nội địa, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương, rà soát các nguồn thu, đối tượng thu chưa đúng, chưa đủ, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế, phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu.
Sớm nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chủ động phát hiện, phòng chống, không để các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các bệnh viện công gắn với việc nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ đối với nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những vụ bạo lực học đường diễn ra trong trường học trên địa bàn tỉnh.
Chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
5. Tiếp tục củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn. Triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Nghị quyết của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương khóa XII.
6. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh hành chính công. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Tập trung rà soát lại quy trình, quy chế làm việc, việc phân công, phân cấp để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Nghiên cứu triển khai thực hiện việc doanh nghiệp nhận xét thái độ phục vụ của cán bộ một số cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ.
Quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu, thành viên UBND được cử tri và HĐND bầu giao giữ các trọng trách từng lĩnh vực cần nêu gương trong thực thi nhiệm vụ.
Phải tự trăn trở, đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm hành động, có khát vọng cống hiến, biến ước mơ, khát vọng của từng ngành trở thành khát vọng chung, đưa tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cả nước vào năm 2020.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi và phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.
Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành.
Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương.
Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó, thể hiện rõ khát vọng cống hiến để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.
Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây