Nhiều cách làm mới, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu - 16/10/2020 05:18 326 0
Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra 13 chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, các cấp công đoàn đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả, đến nay các chỉ tiêu đều được thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành kế hoạch.
Đối với công tác phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với công tác phát triển đảng trong CNVCLĐ. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh rà soát tình hình lao động, doanh nghiệp trên địa bàn để phân chỉ tiêu cho các huyện ngành, đồng thời cử cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đến cùng với cấp huyện ngành đi vận động, xem đây là một chỉ tiêu thi đua để đánh giá, bình xét cán bộ cuối năm. Những đơn vị gặp khó khăn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Định kỳ, LĐLĐ tỉnh tổ chức giao ban chuyên đề để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cấp dưới.
 Tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành các chủ trương để lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, như: Nghị quyết số 03-NQ/TU Về phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”; Đề án Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị 41-CT/TU “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”. Hằng năm tham mưu cho cấp uỷ chính quyền, sơ tổng kết các Nghị quyết của Đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.
Thông qua các chương trình, hoạt động xã hội, từ thiện, các cấp công đoàn tập trung nguồn kinh phí để hỗ trợ, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn, tạo ấn tượng tốt cho người lao động và người sử dụng lao động.
 Kết quả, từ năm 2018 đến nay đã thành lập được 74 CĐCS, phát triển 6.135 đoàn viên, đạt 69% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Giới thiệu cho Đảng 3.107 CNVCLĐ ưu tú, kết nạp được 1.698, trong đó có 159 CNLĐ ở doanh nghiệp, đạt 63% chỉ tiêu.
 Sau Đại hội, công tác chỉ đạo đổi mới hoạt động công đoàn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt. Đổi mới nội dung phương pháp tập huấn cho cán bộ CĐCS, yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xác định nội dung nào cần trang bị cho cán bộ CĐCS để xây dựng kế hoạch tập huấn. Nội dung tập huấn theo hướng sát cơ sở, xây dựng hệ thống mẫu quy chế, quy định, biểu mẫu giúp cơ sở thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Hỗ trợ kinh phí, báo cáo viên, tài liệu cho công đoàn huyện, ngành tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề cho CĐCS. Năm 2019, LĐLĐ tỉnh triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở sau Đại hội, cấp tỉnh tổ chức được 26 lớp cho 2.147 cán bộ CĐCS. Cấp huyện, ngành tổ chức 9 lớp cho 992 cán bộ CĐCS. Năm 2020 LĐLĐ tỉnh tổ chức thêm 4 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề dành cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu tập huấn cho cán bộ CĐCS.
 Năm 2020 LĐLĐ tỉnh chọn chủ đề ”Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và ban hành kế hoạch để thực hiện. Xây dựng các mô hình điểm về phong trào thi đua, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, UBKT, ban nữ công ở công đoàn cơ sở để nhân rộng. Ban hành bộ tiêu chí phân loại chất lượng, chấm điểm từng loại hình CĐCS để đánh giá hàng năm sát với thực tế ... Tăng cường công tác kiểm tra để giúp CĐCS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng hoạt động. Nhiều huyện, ngành tổ chức các diễn đàn nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS với mục đích học tập kinh nghiệm hay trong tổ chức hoạt động CĐCS. LĐLĐ tỉnh tổ chức các diễn đàn về nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng và diễn đàn nâng cao chất lượng TƯLĐTT.
        Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để thu hút sự quan tâm của đoàn viên được chú trọng. Các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt nhu cầu của đoàn viên cần tuyên truyền những nội dung gì để xây dựng nội dung, bài giảng cho phù hợp. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như tổ chức hội thi rung chuông vàng, sinh hoạt ngày pháp luật hằng tháng, hội thi hỏi đáp pháp luật có thưởng…
Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Website LĐLĐ tỉnh, thành lập trang Facebook Công đoàn Quảng Trị, chỉ đạo 100% CĐCS thành lập facebook của đơn vị. Thu âm, ghi đĩa tuyên tuyền về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 chuyển đến 100% CĐCS trong toàn tỉnh.
Kết quả, từ năm 2018 đến nay ở cấp tỉnh và cấp huyện, ngành tổ chức được 170 lớp, với khoảng 18.000 lượt CNVCLĐ. Ở cấp cơ sở tổ chức được 2.023 buổi tuyên truyền cho đoàn viên, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra là 90% đoàn viên và người lao động được tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, Công đoàn và pháp luật của Nhà nước.
Các cấp công đoàn đã có nhiều giải pháp để hướng dẫn, chỉ đạo ký kết và nâng cao chất lượng TƯLĐTT, hội nghị người lao động ở khu vực doanh nghiệp. Ban hành bộ hướng dẫn quy trình, các bước về đối thoại, thương lượng ký kết TƯLĐTT để tập huấn, hướng dẫn cho CĐCS. Xây dựng thư viện TƯLĐTT trên Website LĐLĐ tỉnh cung cấp các bộ mẫu TƯLĐTT tiêu biểu cho CĐCS tham khảo. Trong năm 2020, các LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành tổ chức diễn đàn nâng cao chất lượng CĐCS, trong đó tập trung trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các nội dung về đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, nâng cao chất lượng hội nghị người lao động ...  
Kết quả, đến nay có 100% CĐCS doanh nghiệp (từ 10 lao động trở lên) đã có TƯLĐTT, 94% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.
Hoạt động giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW phát huy hiệu quả, nhiều vấn đề khó, nổi cộm liên quan đến quyền lợi người lao động được các cấp công đoàn đưa vào nội dung giám sát. Năm 2018, LĐLĐ tỉnh giám sát cơ quan BHXH tỉnh về thực hiện pháp luật BHXH; năm 2019, LĐLĐ tỉnh giám sát 5 đơn vị UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; năm 2020 đã có kế hoạch giám sát Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và trung tâm xúc tiến, giới thiệu việc làm tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn đã yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc khắc phục những sai phạm đồng thời kiến nghị đề xuất với cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về lao động.
Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được tổ chức phát động sâu rộng trong các cấp công đoàn, được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Cải cách hành chính”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tiếp tục triển khai đạt hiệu quả. Định kỳ phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, động viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng cuộc thi. Qua đó, có nhiều tập thể cá nhân là CNVCLĐ đã xuất sắc đạt các giải thưởng
 Phong trào thi đua cải cách hành chính trong CBCCVC khối HCSN được gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”, Kế hoạch số 12/KH-TLĐ về cải cách hành chính của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2016-2020 và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang lại hiệu quả và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
 Chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân hằng năm được tập trung tổ chức chủ yếu ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở tạo sự lan toả, huy động được nhiều nguồn lực, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các cấp để chăm lo tốt hơn cho đông đảo đoàn viên, người lao động (Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có 11/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 121 CĐCS khu vực doanh nghiệp tổ chức. Tết Nguyên đán Canh Tý có 7/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 145 CĐCS doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tết sum vầy). Thông qua đó các cấp công đoàn hỗ trợ 20.196 suất quà trị giá 7,9 tỷ đồng cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức “ngày hội công nhân”, “ngày hội tư vấn pháp luật”… Chương trình phúc lợi đoàn viên được LĐLĐ tỉnh tuyên truyền rộng khắp trong CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh phối hợp Siêu thị Co.op Mart Đông Hà, Bưu điện tỉnh, VNPT tổ chức bán hàng giảm giá cho công nhân lao động Khu công nghiệp trong các dịp này… Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được tiếp tục triển khai hiệu quả, từ năm 2018 đến nay LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 150 nhà MÂCĐ trị giá 5,8 tỷ đồng, xây dựng 3 Nhà công vụ cho cán bộ giáo viên vùng khó trị giá trên 2,5 tỷ đồng.
Với nhiều cách làm mới trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, qua đó chất lượng hoạt động công đoàn được nâng lên, đặc biệt là cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người lao động.
 

Nguồn tin: Vp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây