Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn" khắc phục bệnh hình thức và hành chính hóa

Thứ ba - 09/04/2019 03:38 2.336 0
Phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; khắc phục bệnh hình thức, lãng phí, trì trệ và hành chính hóa trong các cấp công đoàn là một trong những yêu cầu được nêu rõ trong Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh vừa ban hành.
img 3453
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2019 với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Có sản phẩm, rõ thành tích, rõ điển hình

Đối tượng thực hiện phong trào là các cấp công đoàn từ CĐCS đến LĐLĐ tỉnh; Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Quảng Trị; cán bộ công đoàn các cấp (bao gồm cả cán bộ chuyên trách và không chuyên trách); đoàn viên công đoàn.
Nội dung của phong trào gồm: Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó đổi mới gồm đổi mới tư duy và hành động, tập trung đổi mới nhận thức về những thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, về nhiệm vụ cốt lõi mà tổ chức Công đoàn cần tập trung thực hiện, về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về nhiệm vụ của từng cấp Công đoàn, về xây dựng và phân bổ nguồn lực, về vai trò của CĐCS và tập trung hướng về cơ sở, về cách thức tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, về công tác phối hợp để chăm lo, bảo về quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ; về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phương pháp tiếp cận đoàn viên, NLĐ và hoạt động truyền thông. Sáng tạo: Luôn trăn trở, tìm tòi, đề xuất, nhân rộng mô hình mới, cách làm mới, giải pháp mới; quan tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; cụ thể hóa một cách sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp mình; đề xuất các giải pháp, biện pháp mới, khoa học, khả thi, sát thực tế để giải quyết các vấn đề của tổ chức Công đoàn và của đoàn viên, NLĐ; linh hoạt trong xử lý các tình huống thực tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ trong hoạt động công đoàn. Hiệu quả: Nghiên cứu sâu, toàn diện trước khi đưa ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng khi đề xuất các hoạt động công đoàn; mỗi hoạt động được đề xuất cần xác định rõ mục tiêu, kết quả đạt được, tính toán kỹ nguồn lực đầu vào và kết quả đầu ra. Tập trung nguồn lực của Công đoàn phục vụ các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức, mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ. Kết quả của phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn phải rõ sản phẩm, rõ điển hình, có sức lan tỏa. Kiên quyết không tổ chức các hoạt động mang tính hình thức, gây lãng phí, tốn kém.
Ngoài mục đích đã nêu ở trên, Phong trào còn nhằm nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn, góp phần đoàn kết, thu hút, tập hợp NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, công nhân, lao động. Các sáng kiến, hiến kế, đổi mới của cán bộ, đoàn viên công đoàn là cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng lương trước thời hạn, khen thưởng đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn; kịp thời biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Đặc biệt yêu cầu đặt ra là phong trào phải được phát động đều khắp, sâu rộng, thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp công đoàn. Việc tổ chức triển khai phong trào phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sản phẩm, rõ thành tích, rõ điển hình, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
CĐCS thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến”, “Tổ ươm mầm ý tưởng”
Để phong trào đạt hiệu quả như mong muốn, việc tổ chức, triển khai phong trào phải được xây dựng cụ thể. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (huyện, ngành) tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức hoạt động công đoàn”; động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách đăng ký đề tài, sáng kiến đổi mới, sáng tạo liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của  tổ chức công đoàn. Khi cá nhân hoặc nhóm cán bộ công đoàn có ý tưởng mới thì điền vào phiếu đăng ký sáng kiến và gửi cho bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng cấp mình để tổng hợp trình Hội đồng sáng kiến, khi được chấp thuận thì tiến hành xây dựng hồ sơ cụ thể về tên sáng kiến, nội dung sáng kiến để trình các cấp khen thưởng.
CĐCS thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến”, “Tổ ươm mầm ý tưởng” để nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân nêu ý tưởng, phát huy ý tưởng và triển khai thực hiện ý tưởng và lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến. Ban Chấp hành CĐCS, tổ trưởng công đoàn tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến và thành lập Hội đồng sáng kiến để xem xét, đánh giá công nhận sáng kiến ở cấp mình và đề nghị công đoàn cấp trên xem xét công nhận sáng kiến theo quy định. Các công đoàn cấp trên cơ sở thành lập Hội đồng sáng kiến để xem xét công nhận sáng kiến ở cấp mình và trình cấp trên xem xét công nhận sáng kiến và khen thưởng theo quy định. Mỗi cấp công đoàn có Sổ vàng sáng kiến để mỗi khi cá nhân hoặc nhóm cán bộ công đoàn trong đơn vị có sáng kiến mới được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao và được Hội đồng sáng kiến cấp mình công nhận thì được ghi vào Sổ vàng sáng kiến. Sáng kiến mới phải được đăng ký; Sổ vàng sáng kiến là căn cứ quan trọng trong đánh giá hiệu quả thi đua hằng năm, làm cơ sở quan trọng trong xét đề nghị nâng lương trước thời hạn, biểu dương, khen thưởng và đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu đề cử vào các vị trí công tác cao hơn. Bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng ở mỗi cấp công đoàn phải theo dõi tổng hợp, ghi sổ sáng kiến của đơn vị.
Song song với những giải pháp trên, việc tổ chức phong trào cũng được xác định những nội dung cần tập trung như: phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào; kiểm tra, đánh giá; chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

 

Tác giả bài viết: Trường Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây