Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: Sơ kết 03 năm thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2012

Bộ Luật Lao động năm 2012 được Quốc hội khoá XIII ( thông qua tại kỳ họp thứ Ba) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, sau 03 năm triển khai thực hiện trên địa bàn, UBND tỉnh đã có báo cáo sơ kết đánh giá như sau: - Quảng Trị có khoảng 2.300 doanh nghiệp, trên 15 hợp tác xã đang hoạt động và sử dụng trên 35.000 lao động. Phần lớn doanh nghiệp có qui mô nhỏ, sử dụng ít lao động và lao động là người trong gia đình; nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất. Với đặc điểm trên nên đến cuối năm 2015, toàn tỉnh chỉ mới thành lập được 154 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, việc triển khai Bộ Luật Lao động có những khó khăn nhất định.
Cán bộ công đoàn tuyên truyền pháp luật lao động tại doanh nghiệp
            Quá trình triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động 2012, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với tổ chức Công đoàn để tuyên truyền phổ biến đến chủ doanh nghiệp và người lao động theo Kế hoạch thực hiện Đề án 399/KH-UBND của UBND tỉnh; thông qua công tác tuyên truyền, đến nay bước đầu nhận thức của chủ doanh nghiệp cũng như người lao động đã nắm được những qui định của Bộ Luật để thực hiện quan hệ lao động tại doanh nghiệp, như: Thực hiện về hợp đồng lao động, đến cuối năm 2015 tỷ lệ lao động có HĐLĐ trong các doanh nghiệp đạt 94,8%; doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có thoả ước lao động tập thể đạt 35,3%; 89 doanh nghiệp có đăng ký nội qui lao động tại Sở LĐ, TB&XH, chiếm tỷ lệ 29,7% số doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên; có 316 doanh nghiệp báo cáo thang, bảng lương; 39 doanh nghiệp báo cáo định mức lao động. Mức lương bình quân trên địa bàn tỉnh 5,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2015); phần lớn các doanh nghiệp đều có thưởng lương tháng 13 cho lao động và dịp cuối năm. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện tuần làm việc không quá 48 giờ; 89,6% doanh nghiệp tổ chức làm thêm ngoài giờ nhưng không vượt quá thời gian qui định của Luật; 82,8% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thời gian được nghỉ của người lao động trong năm ( nghỉ tết, lễ…). Về chính sách lao động nữ, toàn tỉnh có 12.237 lao động nữ, chiếm 34,9% lao động trong doanh nghiệp; có 66 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, trong đó có 11 doanh nghiệp sử dụng 100 lao động nữ trở lên. Các qui định về sử dụng lao động nữ cơ bản các doanh nghiệp thực hiện tốt. Tỉnh đã thành lập hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh và bổ nhiệm hoà giải viên lao động của 06 huyện, thị xã, thành phố. Bình quân mỗi năm Thanh tra lao động tiến hành thanh tra 25 doanh nghiệp; phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra từ 80 đến 100 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 3,5 % trên tổng số doanh nghiệp.
            Qua sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động 2012, UBND tỉnh cũng đánh giá những vấn đề còn hạn chế, như: Kinh phí cho công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật lao động còn hạn chế, tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp và người lao động đang còn ít; số doanh nghiệp được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động tỷ lệ còn thấp. Một số doanh nghiệp có hiện tượng lách luật để trốn đóng BHXH cho người lao động khi thực hiện ký kết hợp đồng, thay HĐLĐ bằng hợp đồng làm cộng tác viên thu ngân; trong các doanh nghiệp xây dựng thì hợp đồng giao khoán cho đội trưởng hoặc người thầu lại để tránh việc sử dụng lao động. Việc triển khai thực hiện qui chế dân chủ ở nơi làm việc theo Nghị định 60/NĐ-CP qui định chi tiết thực hiện điều 63 của Bộ Luật Lao động ở một số doanh nghiệp chưa được nghiêm túc, như tổ chức thượng lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ chưa được nghiêm túc; tỷ lệ lao động được tham gia BHXH bắt buộc chưa được cao. Việc thành lập tổ chức và hoạt động Công đoàn theo qui định tại Chương XIII của Bộ Luật các cấp chính quyền phối hợp chưa thật cụ thể với tổ chức Công đoàn để triển khai…Việc sử dụng các chế tài để xử phạt các đơn vị vi phạm luật chưa được nghiêm túc.
            Thông qua sơ kết, UBND tỉnh cũng đã kiến nghị với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn bổ sung và kịp thời các chính sách liên quan trong quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, như việc ký kết HĐLĐ phải qui định cụ thể thêm để tránh lách luật trốn đóng BHXH cho người lao động; chế tài để các doanh nghiệp thực hiện qui định của Chính phủ theo Nghị định 98/NĐ-CP về qui định thành lập tổ chức chính trị, tố chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp và một số vấn đề về thực hiện chính sách BHXH cho người lao động …

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây