Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 7/1/2019, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, lao động Cơ quan LĐLĐ tỉnh, đảng viên Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Quảng Trị.
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị về kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII) như: Chương trình hành động số thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lược lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, Kế hoạch số 105 – KH/TU ngày 15/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên Cơ quan LĐLĐ tỉnh hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của các chủ trương, đường lối của Đảng tại các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XII). Trên cơ sở đó, mỗi chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết tại chi bộ mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; để mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đề ra.

Tác giả bài viết: Thiên Nhân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây