Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm về nhiều mặt

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và hội nghị người lao động (NLĐ) nhằm đánh giá những kết quả trong hoạt động chuyên môn, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất cũng như vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ... Qua đó, CBCCVC và NLĐ có điều kiện tham gia ý kiến tại hội nghị. Nhờ vậy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời ý kiến đề xuất, tâm tư, nguyện vọng để có giải pháp khắp phục những tồn tại, hạn chế, quan tâm hơn đến việc làm, đời sống của NLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Công ty Xăng dầu Quảng Trị đón nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Công đoàn Công thương Việt Nam tặng
Vừa qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Xăng dầu Quảng Trị phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019, tổng kết công tác năm 2018. Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phản ánh đúng tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty, sự nỗ lực phấn đấu của người sử dụng lao động, lãnh đạo, tập thể người lao động trong công ty. Thông qua hội nghị, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể của người sử dụng lao động đảm bảo các cam kết về việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, BHTN. Tình hình việc làm, đời sống của NLĐ được đảm bảo và có cải thiện hơn so với những năm trước. Các phong trào thi đua lao động giỏi tại công ty trong năm 2018 được tổ chức rất thiết thực; việc bình xét và khen thưởng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất theo chuyên đề phù hợp với mục tiêu phát triển của đơn vị từng thời kỳ, gắn với hiệu suất, hiệu quả công việc. Việc cải thiện điều kiện việc làm đối với NLĐ được quan tâm. Lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ, đảm bảo công khai, dân chủ vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ.
Chủ tịch CĐCS Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nguyễn Quang Phát cho biết: “Nhờ có môi trường làm việc tốt, những năm qua, NLĐ trong đơn vị luôn đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019, NLĐ trong toàn công ty tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thi đua phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo…Tại hội nghị đại biểu NLĐ năm 2019, chúng tôi đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục có những giải pháp năng động, sáng tạo trong kinh doanh, tiếp tục tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện tốt cam kết tại thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ; quan tâm đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ; xây dựng và đảm bảo môi trường việc làm an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu Petrolimex”.
Nhìn chung trong năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ từ đầu năm nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành; giúp CBCNVC, NLĐ ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, tạo động lực để CBCNVC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức trong việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ; nội dung, quy trình của hội nghị chưa bám sát quy định; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về “Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ Luật Lao động về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nền nếp; tỉ lệ tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ còn thấp...
Để việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, cuối tháng 12/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu các cấp uỷ đảng và phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp, triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu nội dung và thời gian quy định, bảo đảm cho hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC và tổ chức hoạt động Ban thanh tra nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại trong các loại hình doanh nghiệp. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp công đoàn cần kết hợp với xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/ TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định “Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng thời nắm bắt tình hình về việc làm, thu nhập, đời sống, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động cũng như tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, CNVC, NLĐ. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ lên công đoàn cấp trên. Phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị đến toàn thể cán bộ, CNVC, NLĐ; tổ chức giám sát thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung của nghị quyết, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tác giả bài viết: Ngọc Trang (Báo QT)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây