Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII: Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ

Ngày 6/1/2021, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ chức hội nghị lần thứ 3 để bàn và thông qua những nội dung quan trọng về: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và tinh giản biên chế. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị.
lamthanh 3852
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình phù hợp với điều kiện thực tiễn 
Thảo luận nhiều nội dung quan trọng
 
 Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng gợi mở một số vấn đề để đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận như: Về quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khóa XVII, trên tinh thần xác định xây dựng quy chế chuẩn có ý nghĩa quyết định đến phương thức, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh trong suốt nhiệm kỳ nên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BTV, Thường trực Tỉnh ủy đã định hướng nội dung xây dựng quy chế và chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Yêu cầu đặt ra là kế thừa quy chế của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tuân thủ các quy định, quy chế mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tích hợp và cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy để quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể BCH, BTV và Thường trực Tỉnh ủy; trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy về chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và phương pháp công tác.
 
Đối với những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng mà Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cần ra nghị quyết hoặc kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thì cần được quy định cụ thể, tránh chung chung để hạn chế tình trạng cấp ủy giải quyết theo kiểu tình thế, không thật sự chủ động và hiệu quả trong việc đưa ra định hướng, giải pháp lãnh đạo. Đồng thời, phát huy được vai trò lãnh đạo của tập thể Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy nhưng không làm thay, “lấn sân”, vượt thẩm quyền với vai trò, công việc của UBND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề hệ trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần chung là tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền, không tạo ra tình trạng xin ý kiến cấp ủy trong mọi việc.
 
Trên quan điểm đó, các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội mà Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy định hướng, ra nghị quyết lãnh đạo cần được cụ thể hóa, lượng hóa tại các quy định của dự thảo quy chế. Từ thực tiễn tình hình thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua, thẩm quyền của tỉnh đối với các dự án được quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đầu tư theo theo hình thức hợp tác công tư... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận về tiêu chí các vấn đề, các dự án mà BTV Tỉnh ủy cho ý kiến như quy mô dự án, tổng mức đầu tư, diện tích đất sử dụng, số hộ dân phải di dời, tái định cư khi thực hiện dự án... mà UBND tỉnh cần phải báo cáo, xin ý kiến của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trước khi quyết định theo thẩm quyền.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, tuy đã có bước chuẩn bị chu đáo nhưng dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vẫn cần được đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu, xem xét thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung liên quan, tạo nền tảng để tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Tham gia ý kiến đóng góp tại hội nghị đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất bổ sung nhiều nội dung vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, về quy hoạch về định hướng phát triển năng lượng tái tạo cần chú ý về vần đề truyền tải điện.
 
Về tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh theo hướng bền vững cần quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi lợn để bảo vệ môi trường; phát triển tàu đánh bắt xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với nhiệm vụ biển đảo. Ưu tiên phát triển sản phẩm chủ lực địa phương cần gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cần định hướng phát triển kinh tế theo vùng miền. Có lộ trình đưa vào khai thác một số điểm du lịch tiềm năng ở miền núi. Về kết cấu hạ tầng, cần bổ sung kế hoạch đầu tư nâng cấp Quốc lộ 9 từ thành phố Đông Hà lên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Cần đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực, khả năng làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cần có nghị quyết chuyên đề xây dựng phát triển thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại 3. Bổ sung chỉ tiêu về thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Về chương trình phát triển công nghiệp có lợi thế cần tính toán phát triển ngành, nghề có giá trị gia tăng cao. Cần bổ sung chương trình phát triển du lịch, thương mại tương xứng với tiềm năng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bổ sung giải pháp để hiện thực hóa các dự án du lịch biển vì hiện nay có nhiều dự án chậm thi công gây bức xúc dư luận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các cơ quan đảng, mặt trận và hội, đoàn thể. Có giải pháp chống tệ nạn ma túy, tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao. Bổ sung vấn đề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Có kế hoạch tạo điểm nhấn trong cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư. Bổ sung hạ tầng giao thông miền núi để phá thế độc đạo của một số vùng, địa phương và kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa miền núi với đồng bằng…
 
Về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, cần điều chỉnh lại quy mô dự án quan trọng và dự án phát triển đô thị do thẩm quyền BTV và Thường trực Tỉnh ủy quyết định. Bổ sung những nhiệm vụ BCH Đảng bộ tỉnh ủy quyền cho BTV Tỉnh ủy quyết định. Cần sửa quy định nhiệm vụ quyền hạn của BCH Đảng bộ trong công tác quy hoạch cấp tỉnh ở thời điểm đầu, còn quá trình lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch có thể thông qua BTV Tỉnh ủy quyết định…
 
Về Chương trình toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, cần có lộ trình thực hiện các đề án phù hợp. Đề nghị bổ sung vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. BCH cần có nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ khu dân cư.
 
Nhiều vấn đề đặt ra sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và 19
 
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII gắn với việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về tổ chức sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hợp lý hơn; giảm được số lượng cán bộ, công chức cấp xã; giảm chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm cho chi đầu tư đảm bảo tốt hơn công tác chỉ đạo điều hành, quản lý ở địa phương. Việc sắp xếp các đầu mối bên trong của khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, khối hành chính nhà nước làm giảm đầu mối, cơ cấu hợp lý, giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 
Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tập trung xây dựng ở một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, từng địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Biên chế cơ bản không tăng, giảm 10% so với biên chế được giao năm 2015.
 
Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần bổ sung hạn chế tinh giản biên chế nhưng chưa chú trọng đến cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cần có chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm. Một số đại biểu đề nghị xem xét tạm dừng việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tạm dừng chuyển Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn và Chi cục Bảo vệ môi trường thành các phòng chuyên môn trực thuộc sở. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị không sáp nhập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
 
Lãnh đạo một số địa phương đề nghị thôi thực hiện hợp nhất một số cơ quan tham mưu cấp ủy và cơ quan chuyên môn. Việc quản lý cơ sở vật chất sau sáp nhập của các địa phương còn rất nhiều hạn chế cần có giải pháp giải quyết cụ thể. Cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho người dân sau sáp nhập. Chưa đánh giá sâu về chất lượng các đơn vị sau sáp nhập, nhất là đối với các đơn vị trường học. Vấn đề dôi dư cán bộ sau sắp xếp, trụ sở làm việc và hội trường thôn, khu phố vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn cho các đơn vị sau sáp nhập. Cần có chế độ chính sách riêng cho cán bộ thôn, bản ở những địa phương sáp nhập vì địa bàn quản lý rộng, công việc tăng nhưng mức trợ cấp chưa tương xứng.
 
Đảm bảo sự vận hành thông suốt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu, BTV Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn thiện các dự thảo về quy chế và chương trình hành động để sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Về Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình công tác toàn khóa của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở kết quả đánh giá việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI và của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chủ trương của trung ương, Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy các khóa trước đang còn hiệu lực và đề xuất của các cấp, các ngành, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề lớn, trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ để xây dựng chương trình toàn khóa, trong đó xác định những chủ trương, nghị quyết, đề án lớn mà Tỉnh ủy sẽ ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện, cũng như những nội dung, chương trình làm việc của UBKT Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.
 
Chính vì vậy, cả 2 dự thảo chương trình toàn khóa đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của đại biểu. Chương trình kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy là những nội dung có tính chất khái quát, xác định những nội dung cơ bản và đối tượng, số lượng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, làm căn cứ để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.
 
Bí thư Tỉnh ủy giao BTV Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các chương trình để làm căn cứ triển khai thực hiện và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể của từng năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Sau Đại hội XIII của Đảng, căn cứ thêm những chủ trương mới được thông qua, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình cụ thể, BTV Tỉnh ủy sẽ xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để triển khai thực hiện.
 
Việc xây dựng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, sau Đại hội XIII của Đảng, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo bổ sung những nội dung chủ trương mới của đại hội vào chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.
 
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành cần quán triệt tinh thần của hội nghị hôm nay để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết chuyên đề, các đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính khả thi cao. Quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, ngành phải thống nhất đồng bộ với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, nguồn lực thực hiện.
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quý I/2021, cần lựa chọn những vấn đề quan trọng, mang tầm chiến lược dài hơi cho cả nhiệm kỳ đưa vào Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.
 
Tại hội nghị lần này, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo kiểm điểm năm 2020 trước BCH Đảng bộ tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây