Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

http://congdoan.quangtri.gov.vn


Thực hiện văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ” hướng đến mục tiêu hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
ht 2 1
                                  Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ​
Để góp phần thực hiện thành công Đề án “Văn hóa công vụ” của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị sơ kết phong trào CBCCVC, NLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Quảng Trị đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ trong CBCCVC và các cấp công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Xuân Trà cho biết, Công đoàn Viên chức tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp công đoàn và CBCCVC về nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Theo ông Nguyễn Xuân Trà, thực tế cho thấy công sở là nơi phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan. Do đó, xây dựng văn hóa công vụ tiến bộ, văn minh, hiện đại sẽ góp phần tạo nên nền nếp làm việc khoa học, có kỉ cương, dân chủ, đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền. Môi trường văn hóa công vụ tốt sẽ tạo được niềm tin của CBCCVC với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công vụ.
 
Trong những năm qua, các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Quảng Trị có 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Nội dung các phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” luôn gắn liền cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công đoàn Viên chức Quảng Trị đang quản lí 51 CĐCS với 5.143 đoàn viên công đoàn. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, hiệu quả hoạt động của CĐCS. Hằng năm, CĐCS vững mạnh đạt tỉ lệ 100%. Tuy vậy trong tổ chức hoạt động vẫn còn một số CĐCS chưa cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động cho phù hợp với từng đối tượng CBCCVC, đặc thù công việc và yêu cầu hoạt động trong từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện cuộc vận động có nơi còn chưa hiệu quả. Việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng CBCCVC có thành tích xuất sắc chưa thường xuyên, liên tục và kịp thời. Thực hiện tốt văn hóa công vụ sẽ tạo nên phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, là động lực tạo nên sự phát triển và tiến bộ xã hội.
 
Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho đội ngũ CBCCVC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng, nâng cao vai trò của văn hóa công vụ tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ CBCCVC.

Tác giả bài viết: Thiên Nhân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây