Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng...

Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020


  • 107/BC-MTTQ-BTT
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 13/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 29/6/2020(10:36): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 29/6/2020(15:39): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 29/6/2020(15:42): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Hồ Tuấn Bình. Nội dung: VP nghiên cứu tham mưu tổng hợp Ngày: 30/6/2020(7:37): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(10:32): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 30/6/2020(10:47): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.Ngày: 1/7/2020(13:56): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây