Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH Tổng Liên...

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đạihóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ (2010-2020)


  • 05/BC-LĐLĐ
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 13/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 17/4/2020(14:5): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:26): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:27): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT theo dõi chỉ đạo Ngày: 20/4/2020(16:44): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:45): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển đ/c Sơn theo dõi tổng hợp để tham mưu báo cáo Ngày: 21/4/2020(8:49): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:22): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:25): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:2): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:24): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây