Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công...

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVcLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ (2010-2020)


  • 65/BC-CĐN
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 24/05/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 27/5/2020(10:1): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 27/5/2020(14:15): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(14:16): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban CTCS tổng hợp Ngày: 27/5/2020(14:29): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(15:12): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(16:14): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây