Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về "Công...

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về "Công tác vận động nữ CNVc-LĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ (2010-2020)


  • 17/BC-LĐLĐ
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • LĐLĐ Huyện Gio Linh
  • 25/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 27/5/2020(10:11): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 27/5/2020(14:17): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(14:18): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ban CTCS tổng hợp Ngày: 27/5/2020(14:30): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(15:11): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(16:14): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 1/6/2020(9:21): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây