Báo cáo đánh giá thực trạng tác động và các nhiệm vụ, giải pháp...

Báo cáo đánh giá thực trạng tác động và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19


Nội dung
Ngày: 13/4/2020(8:24): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 13/4/2020(8:56): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:13): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu lấy số liệu chính thức để phục vụ báo cáo; Ban Thường vụ, các ban chuyên đề nghiên cứu để triển khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:14): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: VP nghiên cứu lấy số liệu chính thức để phục vụ báo cáo; Ban Thường vụ, các ban chuyên đề nghiên cứu để triển khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:14): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu lấy số liệu chính thức để phục vụ báo cáo; Ban Thường vụ, các ban chuyên đề nghiên cứu để triển khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:15): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu lấy số liệu chính thức để phục vụ báo cáo; Ban Thường vụ, các ban chuyên đề nghiên cứu để triển khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:15): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu lấy số liệu chính thức để phục vụ báo cáo; Ban Thường vụ, các ban chuyên đề nghiên cứu để triển khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:16): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:17): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 13/4/2020(9:18): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 13/4/2020(9:18): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:19): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 13/4/2020(9:20): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: nghiên cứu số liệu báo cáo để triên khai công việc liên quan Ngày: 13/4/2020(9:47): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:48): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(9:50): Lương Thị Hồng Thanh chuyển văn bản cho: , Lê Trung Sỹ nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 13/4/2020(9:51): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020: Lương Thị Hồng Thanh lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'TỔNG LIÊN ĐOÀN' Ngày: 13/4/2020(9:56): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020: Lương Thị Hồng Thanh lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'UBND TỈNH' Ngày: 13/4/2020(9:58): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(10:25): Trần Công Thành đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(10:28): Trần Công Thành chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Công Thành,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: nghiên cứu bc Ngày: 13/4/2020(10:31): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(10:39): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020(15:10): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào công việc: VB de biet 2020 Ngày: 14/4/2020(8:39): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 14/4/2020: Nguyễn Thế Lập lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'VB 2020'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây