Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1780 và đề án 231 của Thủ tướng...

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1780 và đề án 231 của Thủ tướng Chính phủ


  • 124/BC-UBND
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 12/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 15/4/2020(16:21): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 16/4/2020(7:44): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(7:52): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: tổng hợp xây dựng dự thao báo cáo tham mưu UB Ngày: 16/4/2020(8:21): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(8:25): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 16/4/2020(8:26:11 AM): Nguyễn Thị Thu Hà -> : Nguyễn Thị Na Ngày: 17/4/2020(9:40): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 17/4/2020(16:12): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản.Ngày: 17/4/2020: Nguyễn Thị Na lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'ĐỀ ÁN 231 VÀ 1780'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây