Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 6 năm 2020


  • 113/BC-UBND
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 07/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 8/6/2020(13:50): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 8/6/2020(13:58): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(13:59): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải,Hồ Tuấn Bình. Nội dung: VP nghiên cứu Ngày: 9/6/2020(7:9): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(7:48): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(14:7): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(15:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(16:8): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây