Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Quý I, nhiệm vụ Quý II năm...

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh


  • 328-BC/BDVTU
  • Báo cáo
  • Hành chính
  • -
  • 15/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 21/4/2020(15:40): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 22/4/2020(7:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(7:45): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương, Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: VP nghiên cứu tham mưu tổng hợp; lãnh đạo chuyên viên biết để triển khai công tác chỉ đạo Ngày: 22/4/2020(8:12): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:50): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:54): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(9:56): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(14:2): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(14:2): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 23/4/2020(8:43): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020(8:22): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đọc văn bản. Ngày: 24/4/2020(9:22): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.Ngày: 28/4/2020(10:14): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây