HỎA TỐC Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

HỎA TỐC Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới


  • 14/CT-UBND
  • Chỉ thị
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 09/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 11/8/2020(8:14): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 11/8/2020(15:25): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(15:27): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Võ Thị Thương,Đỗ Thị Thúy Hoa,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Đinh Văn Châu,Trần Văn Tuyến,Lê Trung Sỹ,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Đào Thị Hồng Lương,Hoàng Thị Thủy,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Trần Thị Tuyển. Nội dung: VP tham mưu thực hiện Ngày: 11/8/2020(15:29): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(16:20): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 11/8/2020(16:42): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(7:35): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(13:54): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:48): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/8/2020(14:48): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 14/8/2020(14:24): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây