Chương trình Phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Vi­ệt Nam với...

Chương trình Phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Vi­ệt Nam với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Về việc "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025


Nội dung
Ngày: 24/8/2020(9:6): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 24/8/2020(13:53): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 24/8/2020(13:54): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Thị Thủy,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu chỉ đạo Ngày: 24/8/2020(14:23): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 25/8/2020(7:50): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(10:15): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(14:41): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 27/8/2020(9:34): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 28/8/2020(10:18): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 28/8/2020(10:18): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020(16:45): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Tổng Liên đoàn - Chế độ chính sách
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây