Chương trình Phối hợp tuyên truyền giữa Tổng Liên đoàn lao động...

Chương trình Phối hợp tuyên truyền giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025


Nội dung
Ngày: 12/8/2020(15:48): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 13/8/2020(9:20): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:21): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Đ/c hà tham mưu xây dựng chương trình phối hợp Ngày: 13/8/2020(9:21): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:51): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:34): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:7): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:11): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS nghiên cứu tham mưu chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Đài PTTH Quảng Trị hàn thành trước ngày 10/9 Ngày: 13/8/2020(16:9): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:14): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:16): Nguyễn Tài Minh --> Hoàng Văn Tuân,Nguyễn Thị Na. Nội dung: Đ/c Tuân nghiên cứu, tham mưu thực hiện Ngày: 18/8/2020(10:18): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.Ngày: 19/8/2020(8:59): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây