Báo cáo thống kê năm 2020 theo Thông tư 03/2019/TT-BTP

Báo cáo thống kê năm 2020 theo Thông tư 03/2019/TT-BTP


  • 567/STP-VP
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 02/06/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 5/6/2020(13:48): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 5/6/2020(14:56): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 5/6/2020(14:58): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo; Ban công tác thực hiện Ngày: 5/6/2020(16:6): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(7:42): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 8/6/2020(7:44): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Sơn thực hiện. Ngày: 8/6/2020(8:25): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(11:54): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(11:59): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 9/6/2020(15:56): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây