HỎA TỐC V/v tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch và phát...

HỎA TỐC V/v tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội


Nội dung
Ngày: 27/4/2020(8:17): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 27/4/2020(8:50): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(8:52): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Võ Thị Thương,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: biết tham gia chủ trương chung của tỉnh Ngày: 27/4/2020(9:31): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(9:48): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(10:30): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 27/4/2020(16:59): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(8:27): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(10:10): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 28/4/2020(16:33): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây