HỎA TỐC: V/v triển khai khu cách ly tập trung (Các đơn vị có TV...

HỎA TỐC: V/v triển khai khu cách ly tập trung (Các đơn vị có TV BCĐ lấy trên đường chuyền mạng)


Nội dung
Ngày: 31/3/2020(8:29): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 31/3/2020(8:36): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 31/3/2020(8:38): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Thu Hà. Nội dung: tham mưu trước 15/4 Ngày: 1/4/2020: Nguyễn Thị Thu Hà lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'BCĐ Covid19 ' Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 1/4/2020(14:51): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây