Hỏa tốc: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch...

Hỏa tốc: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19


Nội dung
Ngày: 17/4/2020(14:6): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:27): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:30): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT BCĐ theo dõi chỉ đạo; VP tham mưu triển khai cụ thể tại cơ quan và hệ thống Ngày: 21/4/2020(8:51): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:17): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:9): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:58): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:58): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:13): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 22/4/2020(15:48): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây