Hỏa tốc V/v tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng...

Hỏa tốc V/v tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19


Nội dung
Ngày: 9/4/2020(8:22): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/4/2020(8:47): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:49): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hồ Tuấn Bình. Nội dung: K/C Đ/C Chủ tịch chỉ đạo Ngày: 9/4/2020(8:57): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:4): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:5): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hồ Tuấn Bình nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 9/4/2020(9:24): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 9/4/2020(9:47): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào công việc: VB de biet 2020 Ngày: 9/4/2020(10:10): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2020(7:45): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây