Kế hoạch Tổng kết 5 năm phát động phong trào thi đua chuyên đề...

Kế hoạch Tổng kết 5 năm phát động phong trào thi đua chuyên đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2020


  • 2130/KH-STNMT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 06/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 12/8/2020(15:40): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 13/8/2020(9:16): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:19): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo, Ban công tác cơ sở tham mưu thực hiện Ngày: 13/8/2020(9:19): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:51): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:31): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 13/8/2020(14:59): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(15:6): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu, nội dung hoàn thành trước ngày 25/8/2020 để xin ý kiến thường trực LĐLĐ Ngày: 13/8/2020(16:9): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:33): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(9:14): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây