V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày...

V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị


  • 672-CV/BDVTU
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 10/05/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 12/5/2020(8:55): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 12/5/2020(14:23): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 12/5/2020(14:27): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà Phó Chủ tịch chỉ đạo cụ thể Ngày: 12/5/2020(16:5): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 12/5/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2020 Ngày: 13/5/2020(7:57): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020(9:37): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/5/2020 Nguyễn Thế Lập đưa văn bản vào công việc: VB 2020 Ngày: 13/5/2020(16:21): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 14/5/2020(8:36): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.Ngày: 18/5/2020(11:18): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây