V/v báo cáo tình hình và kiến nghị những giải pháp ứng phó với...

V/v báo cáo tình hình và kiến nghị những giải pháp ứng phó với dịch Covid - 19


  • 502/SKH-TH
  • Công văn
  • Hành chính
  • SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
  • 05/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 7/4/2020(14:19): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/4/2020(8:2): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:6): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng, LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: Ban CTCS nghiên cứu, theo dõi nắm số liệu thiết hai dịch covid -19 Ngày: 9/4/2020(8:6): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:8): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa,LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Hải Lăng,LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị,LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh nhận để biết. Nội dung bút lục: Ban công tác cơ sở theo dõi tổng hợp tình hình thiết hai covid-19 Ngày: 9/4/2020(8:43): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:53): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:10): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Ban CTCS Ngày: 9/4/2020(9:26): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(10:13): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 10/4/2020(7:43): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây