V/v cung cấp số liệu thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW (Văn bản không...

V/v cung cấp số liệu thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW (Văn bản không gửi văn bản giấy)


  • 318/SVHTTDL-NSVHGĐ
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 07/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 9/4/2020(8:22): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/4/2020(8:31): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:47): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Hoàng Văn Tuân. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đao Ngày: 9/4/2020(9:22): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:23): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu báo cáo chuyển thường trực ngày 19/4/2020 Ngày: 9/4/2020(9:25): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: Nữ công Ngày: 9/4/2020(9:34): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:47): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(10:12): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(10:13): Nguyễn Tài Minh chuyển văn bản cho: , Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Lê Thị Thu Trang nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/c Sơn, Đ/c Trang thực hiện cung cấp số liệu Ngày: 10/4/2020(10:18): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.Ngày: 10/4/2020: Lê Thị Thu Trang lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'Báo cáo Chỉ thị 49/CT-TW'
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây