V/v đánh giá và đề xuất định hướng nguyên tắc, tiêu chí, định mức...

V/v đánh giá và đề xuất định hướng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn


  • 671/SKH-TH
  • Công văn
  • Hành chính
  • SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
  • 06/05/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 8/5/2020(10:7): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 11/5/2020(16:14): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 11/5/2020(16:26): Nguyễn Đăng Bảo --> Trần Công Thành,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thanh Hải. Nội dung: Ban Tài chính nghiên cứu tham mưu Ngày: 12/5/2020(14:43): Trần Công Thành đã đọc văn bản.Ngày: 13/5/2020(15:22): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây