V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số,...

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số, Chương trình Truyền thông dân số và Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025


  • 1186/SYT-CCDS
  • Công văn
  • Hành chính
  • SỞ Y TẾ
  • 11/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 13/8/2020(8:28): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 13/8/2020(9:12): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(9:14): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà tham mưu thực hiện Ngày: 13/8/2020(9:50): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(10:31): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(14:55): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(14:57): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: K/c Ban CTCS nghiên cứu tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch gửi lại thường trực ngày 18/8/2020 Ngày: 13/8/2020(16:4): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:8): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:10): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:14): Nguyễn Tài Minh --> Trương Thị Quảng Sơn,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Sơn nghiên cứu dự thảo, tham gia ý kiến bằng văn bản, trình đ/c Hà chỉ đạo. Ngày: 13/8/2020(16:28): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:28): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:29): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:35): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:38): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:40): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 13/8/2020(16:41): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(10:17): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(9:15): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây