V/v hỗ trợ quảng bá đêm nhạc trực tuyến gây quỹ phòng chống đại...

V/v hỗ trợ quảng bá đêm nhạc trực tuyến gây quỹ phòng chống đại dịch CoViD- 19


Nội dung
Ngày: 20/4/2020(10:14): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:15): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:17): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà - Chỉ đạo phối hợp Ngày: 20/4/2020(16:35): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:36): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê, Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Ngày: 21/4/2020(9:0): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:23): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(14:59): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:13): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:4): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây